Kamervraag 2016Z18780

Het bericht ‘Lijmklassieker blijft een succes’ en de problemen met de Europese regelgeving

Ingediend 12 oktober 2016
Beantwoord 7 november 2016 (na 26 dagen)
Indieners Jacques Monasch (PvdA), Henk Nijboer (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie ondernemen organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z18780.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-416.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Lijmklassieker blijft een succes»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herkent u de nieuwe Europese eisen omtrent de toegestane hoeveelheid lood in waterverf, zoals beschreven in het artikel?

  Ja. Deze eisen zijn opgenomen in de Europese Speelgoedrichtlijn (2009/48/EU).

 • Vraag 3
  Klopt het dat deze hoeveelheid lood lager is dan de hoeveelheid lood in drinkwater waarmee dezelfde waterverf gemaakt wordt?

  Nee. De grenswaarde voor migratie van lood in dit type speelgoed is op dit moment 3,4 mg/kg (milligram per kilogram). Let wel, deze waarde geldt dus niet voor het gehalte, maar voor de migratie. Migratie betekent dat een stof overgaat naar een ander medium, bijvoorbeeld naar speeksel door op een voorwerp te sabbelen. De grenswaarde die voor lood in drinkwater is opgenomen in het drinkwaterbesluit is 10 μg/l (microgram per liter). Dit is wel een gehalte norm, dat wil zeggen, er mag niet meer dan 10 μg lood in een liter drinkwater zoals getapt aan de kraan zitten. Aangezien één liter water één kilogram weegt kan dit ook worden gelezen als 10 μg/kg. Ervan uitgaande dat alle lood uit het speelgoed migreert, waarbij dus door bijvoorbeeld sabbelen alle lood overgaat in het speeksel, dit is een worst case aanname, betekent dit dus dat de drinkwaternorm 340 maal lager is dan de norm geldend voor het eindproduct (bijvoorbeeld lijm of waterverf) dat van het drinkwater vervaardigd wordt.

 • Vraag 4
  Bent u van mening dat met deze regelgeving de productie van waterverf onmogelijk wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Zie antwoord op vraag 3.

 • Vraag 5
  Komt het vaker voor dat Europese regelgeving productie voor ondernemers onnodig bemoeilijkt? Kunt u enkele voorbeelden geven van Europese regels waar ondernemers veel klachten over indienen?

  Er zijn mij geen gevallen bekend.

 • Vraag 6
  Welke stappen heeft het kabinet de afgelopen periode genomen om dergelijke regelgeving aan te passen?

  Geen. Hier is geen aanleiding toe.

 • Mededeling - 3 november 2016

  De vragen van de Kamerleden Monasch (PvdA), Van Dekken (PvdA) en Nijboer (PvdA) over Het bericht «Lijmklassieker blijft een succes» en de problemen met de Europese regelgeving (2016Z18780) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z18780
Volledige titel: Het bericht ‘Lijmklassieker blijft een succes’ en de problemen met de Europese regelgeving
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-416
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Monasch, Van Dekken en Nijboer over Het bericht 'Lijmklassieker blijft een succes' en de problemen met de Europese regelgeving