Kamervraag 2016Z11470

Vrij reizen voor veteranen op Veteranendag

Ingediend 8 juni 2016
Beantwoord 20 juni 2016 (na 12 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (GrBvK), Louis Bontes (GrBvK)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA), Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal organisatie en beleid verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z11470.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2884.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het verzoek vrij reizen voor veteranen op Veteranendag?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening, van driekwart van de Nederlandse bevolking, dat veteranen meer openlijke waardering zouden mogen ontvangen voor hun belangrijke werk?

  In de Veteranenennota 2015–2016 is gemeld dat het percentage Nederlanders dat vindt dat veteranen bijzondere waardering verdienen in 2015 – net als in 2014 – op 76 procent lag.
  Het veteranenbeleid is onder andere gericht op het bestendigen en vergroten van de erkenning en waardering voor veteranen in de Nederlandse samenleving, en het bestendigen en vergroten van het gevoel van erkenning en waardering bij de veteranen zelf. Dit is ook in de Veteranenwet en het Veteranenbesluit neergelegd.
  Erkenning en waardering worden onder meer bevorderd door de Nederlandse Veteranendag, het decoratiebeleid, het schoolprogramma «Veteraan in de klas», en veteranenconcerten. Daarnaast zijn er talloze particuliere initiatieven die openlijk waardering uiten voor veteranen.

 • Vraag 3
  Zo ja, in hoeverre bent u bereid om – in aanvulling op het initiatief van het Veteraneninstituut2 – ook actieve veteranen de mogelijkheid te geven vrij te reizen naar de Veteranendag en daarmee dat stukje extra waardering te tonen?

  Veteranen in werkelijke dienst hebben die mogelijkheid al. Zij kunnen reizen naar veteranenevenementen declareren.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen vóór zaterdag 25 juni beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z11470
Volledige titel: Vrij reizen voor veteranen op Veteranendag
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2884
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over Vrij reizen voor veteranen op Veteranendag