Kamervraag 2015Z25349

De vermeende beïnvloeding van de NOS door het Koninklijk Huis

Ingediend 30 december 2015
Beantwoord 1 februari 2016 (na 33 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie koninklijk huis media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z25349.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1339.html
1. NRC Handelsblad, 15 december 2015
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Van muffe toestand naar een gala stijl»?1

  Ja

 • Vraag 2
  Berust de uitspraak van NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen dat hij tijdens de uitzending van het sportgala van een filmpje van de NOS waarin kroonprins Willem-Alexander op de hak werd genomen, een telefoontje kreeg waarin het ongenoegen van het koningshuis daarover werd uitgedrukt, op waarheid? Zo nee, hoe heeft deze indruk kunnen ontstaan?
 • Vraag 3
  Wat is er gedurende het telefoongesprek precies gezegd van de zijde van het Koninklijk Huis, of door degenen die namens, of voor hen spraken? Indien dat niet geregistreerd is, of indien daar geen «feitelijke herinneringen» meer van bestaan, wat is naar uw beste weten de strekking van het telefoongesprek geweest?
 • Vraag 4
  Kan worden uitgesloten dat, mede in acht nemende de herkomst van de beller, er in enigerlei vorm druk is uitgeoefend die er toe zou kunnen leiden dat in de toekomst voorzichtiger wordt omgegaan met satire aangaande het Koninklijk Huis?
 • Vraag 5
  Hoe beziet u bovenstaand voorval in het licht van de constatering van NRC Handelsblad dat sindsdien de uitzending minder satirisch van aard is?
 • Vraag 6
  Bent u bereid te onderzoeken of leden van het Koninklijk Huis, of voor hen anderen, vaker bij media geklaagd hebben over satirische programma’s, op welke wijze dat gebeurd is, en of redacties zich onder druk gezet voelden? Zo nee, waarom niet?

  Gelet op het antwoord op bovenstaande vragen was van een poging tot beïnvloeding en daarmee van schending van de belangrijke grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting geen sprake. Deze waarden en grondrechten zijn en worden ook in de toekomst gerespecteerd. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat bij andere gelegenheden van dergelijke beïnvloeding wel sprake zou zijn geweest. Daarom is er geen reden tot het doen van nader onderzoek.

 • Vraag 7
  Hoe verhoudt volgens u een dergelijke beïnvloeding van de NOS zich tot de in Nederland grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting?

  Zie antwoord vraag 6.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z25349
Volledige titel: De vermeende beïnvloeding van de NOS door het Koninklijk Huis
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1339
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over de vermeende beïnvloeding van de NOS door het Koninklijk Huis