Kamervraag 2015Z03623

Het bericht ‘Hulp stelt DNA-bank enigszins teleur’

Ingediend 2 maart 2015
Beantwoord 18 maart 2015 (na 16 dagen)
Indiener Madeleine van Toorenburg (CDA)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z03623.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1605.html
1. Trouw, 25 februari 2015.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Hulp stelt DNA-bank enigszins teleur»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren niet reageerde op oproepen van het Landelijk Bureau Vermiste Personen om aan te geven waar op hun grondgebied onbekende doden begraven liggen?

  Ja.

 • Vraag 3
  Wat kunnen redenen zijn voor gemeenten om niet mee te werken aan het project DNA-databank Vermiste Personen? Welke maatregelen neemt u om deze bezwaren weg te nemen?

  Uit de reacties van de gemeenten die wel hebben gereageerd op de oproep van het Landelijk Bureau Vermiste Personen kan worden afgeleid dat er bij gemeenten sprake is van onbekendheid met het opgraven van begraven personen. Het beter informeren van gemeenten over het belang van identificatie, de relevante wetgeving, de procedures en de rol van betrokkenen (burgemeester, begraafplaatsbeheerder, NFI, Politie) zou de medewerking van gemeenten kunnen bevorderen. Voor dit doel is een brochure uitgebracht door de politie, het NFI en mijn ministerie getiteld «Vaststellen van de identiteit van een Nomen Nescio».2
  Een andere reden waarom gemeenten niet hebben gereageerd kan zijn dat de administratie van onbekende doden niet altijd op orde is. De oproep die is gedaan betrof het verstrekken van inzicht in alle begraven onbekenden van voor 2010. Na de Tweede Wereldoorlog is de administratie eerst met de hand vastgelegd. Vervolgens zijn er verschillende geautomatiseerde systemen gebruikt.
  Ik verwijs u in dit verband tevens naar het antwoord op vraag 5.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat identificatie van vermiste personen ook na vele jaren van groot belang is voor nabestaanden?

  Ja. Identificatie van vermiste personen is de laatste kans voor achterblijvers om de onzekerheid over het lot van hun dierbare weg te nemen. Dit kan van groot belang zijn voor de verwerking van het verdriet van de achterblijvers.

 • Vraag 5
  Bent u bereid in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te bevorderen dat gemeenten alle medewerking verlenen aan het Landelijk Bureau Vermiste Personen?

  Ja, gelet op het grote belang van identificatie van vermiste personen wil ik samen met de VNG bezien hoe de medewerking door gemeenten nog verder bevorderd kan worden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z03623
Volledige titel: Het bericht ‘Hulp stelt DNA-bank enigszins teleur’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1605
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Hulp stelt DNA-bank enigszins teleur’