Kamervraag 2014Z15028

Het bericht dat kledingfabrieken in Bangladesh nog onveilig zijn

Ingediend 5 september 2014
Beantwoord 8 september 2014 (na 3 dagen)
Indiener Jan Vos (PvdA)
Beantwoord door Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen arbeidsomstandigheden economie handel internationaal ontwikkelingssamenwerking werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z15028.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2308.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Fabrieken Bangladesh nog onveilig?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat de inspecteurs van fabrieken in Bangladesh hebben geconcludeerd dat in meer dan duizend textielfabrieken, de veiligheid van werknemers nog steeds niet kan worden gegarandeerd?
 • Vraag 3
  Zijn er Nederlandse kledingbedrijven die hun kleding lieten maken in één van de 26 fabrieken in Bangladesh die na inspectie direct gesloten moesten worden omdat de arbeidsomstandigheden er zeer slecht waren? Zo ja, bent u in overleg gegaan met deze bedrijven en wat zijn de uitkomsten van dit overleg?
 • Vraag 4
  Hebben Nederlandse bedrijven die hun kleding laten maken in Bangladesh, naar aanleiding van de bevindingen van de inspecteurs aangegeven maatregelen te nemen? Zo ja, welke en op welke termijn zullen zij dit doen?
 • Vraag 5
  Wat is de stand van zaken aangaande de uitvoering van het Bangladesh-akkoord? Welke (nieuwe) prioriteiten heeft u gesteld bij de uitvoering naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek door de inspecteurs?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z15028
Volledige titel: Het bericht dat kledingfabrieken in Bangladesh nog onveilig zijn
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2308
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jan Vos over het bericht dat kledingfabrieken in Bangladesh nog onveilig zijn