Kamervraag 2014Z05864

Het Grondwetfestival en de openstelling van overheidsgebouwen

Ingediend 1 april 2014
Beantwoord 25 april 2014 (na 24 dagen)
Indiener Linda Voortman
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur bouwnijverheid cultuur en recreatie economie organisatie en beleid rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z05864.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1810.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat het Grondwetfestival en de openstelling van overheidsgebouwen zoals de parlementsgebouwen, enkele ministeries, het Catshuis en de Trêveszaal op 29 maart jl. als een groot succes mag worden gezien?

  Ja.

 • Vraag 2
  Zo ja, deelt u ook de mening dat deze overheidsgebouwen de publieke belangstelling voor de werking van de democratische rechtstaat aanzienlijk vergroten en daarom eigenlijk vaker voor het publiek toegankelijk zouden moeten zijn, en dat ook Het Torentje minimaal eenmaal per jaar voor het publiek te bezichtigen zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

  De publieke belangstelling voor de opengestelde overheidsgebouwen was groot. Mede naar aanleiding van de bevindingen van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk over het Grondwet Festival zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het initiatief nemen om in overleg met de gemeente Den Haag en andere partners te bezien op welke wijze een passend vervolg kan worden gegeven aan de aandacht voor de Grondwet en de openstelling van daaraan gerelateerde gebouwen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om het initiatief te nemen dat markante overheidsgebouwen ten minste eenmaal per jaar voor het publiek toegankelijk zullen zijn, liefst als onderdeel van een groter programma dat erop gericht is de bekendheid van en het draagvlak voor de Nederlandse democratische rechtsstaat te vergroten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u van plan te nemen?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z05864
Volledige titel: Het Grondwetfestival en de openstelling van overheidsgebouwen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-1810
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Voortman over het Grondwetfestival en de openstelling van overheidsgebouwen