Kamervraag 2014Z02725

Ultrasone kattenverjagers

Ingediend 13 februari 2014
Beantwoord 27 maart 2014 (na 42 dagen)
Indiener Paulus Jansen (SP)
Beantwoord door Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
Onderwerpen economie handel natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z02725.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1556.html
1. Bijvoorbeeld de SolarGardenGuard van www.home-shopper.nl, en de Ultra…
2. Een Mosquito (hoogfrequent geluidssysteem) wordt gebruikt om een beperkt gebied onaantrekkelijk voor hangjongeren te maken zonder dat dit hinder voor passanten en omwonenden veroorzaakt.
 • Vraag 1
  Is de verkoop en/of plaatsing van ultrasone kattenverjagers1, die een 10 kHz toon (of hoger) met een geluidsterkte van 140 dB produceren, toegestaan op de Nederlandse markt? Zo nee, bent u bereid om handhavend op te treden tegen de verkoop, ook via internet en postorderbedrijven, en/of de plaatsing van ultrasone kattenverjagers? Zo ja, is de plaatsing vergunningplichtig, zoals het geval is met Mosquito’s2? Welke wettelijke eisen worden gesteld aan dergelijke apparaten? Voldoen de apparaten die in de handel zijn aan deze eisen?

  De verkoop en plaatsing van ultrasone dieren- en jongerenverjagers is niet verboden noch zijn deze vergunningplichtig, afgezien van algemene bepalingen over overlast in de APV’s van de gemeenten. Wel zijn deze apparaten onderworpen aan het Warenwetbesluit electronische producten dat er voor moet zorgen dat consumentenartikelen geen gevaar of schade bij normaal gebruik mogen opleveren. Ik verwijs hierbij ook naar het eerder gegeven antwoord op vragen van het lid Thieme van de Partij van de Dieren (TK 2008–2009, nr. 3730).
  Het apparaat om katten mee te verjagen produceert een toon van 21.000 Hz. Dat is een hoge frequentie; 1.000 Hz wordt al als behoorlijk hoog ervaren en de hoogste toon van de piano ligt rond de 4.000 Hz. De hoogste frequentie die mensen kunnen waarnemen ligt rond de 20.000 Hz, maar met de leeftijd neemt de waarneming van hoge frequenties snel af: jonge kinderen kunnen tonen van 20.000 Hz net horen, bij 30 jaar is dat al gedaald tot 15.000 Hz en bij 60 jaar tot 12.000 Hz. Katten zijn in principe wel gevoelig voor deze hoge frequenties.
  Naar aanleiding van een klein aantal klachten zijn door de Nederlandse Voedsel en Warenauthoriteit (NVWA) enige kattenverjagers/dierverdrijvers onderzocht op de volgende gevaren: gehoorschade, andere fysieke schade door overlast en schade aan dieren. Bij een enkel toestel zijn de meetwaarden tot op een afstand van 7 meter hoog te noemen. Er kan echter pas na een blootstelling van 8 uur sprake zijn van een gezondheidsrisico. Een dergelijke lange duur van de geluidsblootstelling van dit toestel treedt bij normaal gebruik niet op.

 • Vraag 2
  Indien er geen wettelijke eisen gesteld worden, bent u bereid eisen te stellen aan de maximale geluidbelasting door ultrasone kattenverjagers buiten de erfgrens, dan wel de verkoop en/of de plaatsing van dergelijke apparaten geheel te verbieden?

  Nee, zie vraag 1.

 • Mededeling - 6 maart 2014

  Op 13 februari 2014 ontving ik Kamervragen van het lid Paulus Jansen (SP) over ultrasone kattenverjagers. Het lid vraagt onder meer of deze apparaten vergunningplichtig zijn of zouden moeten zijn gezien hun hoge geluidproductie. Voor de beantwoording van deze vraag is (ook) advies nodig vanuit gezondheidskundig standpunt. Omdat daar in verband met het consulteren van externe deskundigen enige tijd mee gemoeid is, is uitstel van de beantwoording gewenst. Zodra het advies beschikbaar is, zal ik de Kamer nader berichten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z02725
Volledige titel: Ultrasone kattenverjagers
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-1556
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Paulus Jansen over ultrasone kattenverjagers