Kamervraag 2013Z22281

De politie-inzet bij voetbalwedstrijden

Ingediend 15 november 2013
Beantwoord 17 december 2013 (na 32 dagen)
Indieners Pia Dijkstra (D66), Magda Berndsen (D66)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z22281.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-786.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Wedstrijden Feyenoord vergen meeste politie-inzet»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de inzet van 281.552 manuren politie (circa 1.750 agenten) in het seizoen 2012–2013 hoog is? Hoe verhoudt dit zich tot de inzet van politie bij vergelijkbare evenementen?
 • Vraag 3
  Staat deze inzet van politiecapaciteit in verhouding tot andere lokale prioriteiten?
 • Vraag 4
  Welke preventieve maatregelen gaat u nemen waardoor de behoefte aan politie-inzet bij voetbalwedstrijden verder kan worden verlaagd?
 • Mededeling - 10 december 2013

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Berndsen-Jansen en Pia Dijkstra (beiden D66) van uw Kamer aan de minister van Veiligheid en Justitie over politie-inzet bij voetbalwedstrijden (ingezonden 15 november 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z22281
Volledige titel: De politie-inzet bij voetbalwedstrijden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-786
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Berndsen-Jansen en Pia Dijkstra over politie-inzet bij voetbalwedstrijden