Kamervraag 2013Z15991

Het bericht "13 duizend euro voor cursus 'Digitaal leiderschap'

Ingediend 21 augustus 2013
Beantwoord 20 september 2013 (na 30 dagen)
Indieners Madeleine van Toorenburg (CDA), Peter Oskam (CDA)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid rijksoverheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z15991.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-51.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «13 duizend euro voor cursus «Digitaal leiderschap»»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat op deze wijze invulling wordt gegeven aan de aanbeveling van de commissie «Project X» Haren, om ambtenaren een slag te laten maken op het gebied van social media? Hoe beoordeelt u in dit verband het feit dat een van de docenten van de cursus zelf deel uitmaakte van de commissie «Project X» Haren?

  De Commissie heeft haar werk afgerond en het rapport opgeleverd. De kennis die uit het onderzoek voortvloeit kan dan ook, uiteraard binnen de grenzen van de wet, door andere partijen verder verspreid worden. Het is daarbij uiteraard niet zo dat ambtenaren verplicht zijn deel te nemen aan een cursus omdat deze de aanbeveling van een commissie, die met overheidsgeld is gefinancierd, volgt. Het is aan de overheid en betrokken ambtenaren zelf om de afweging te maken welke cursussen gevolgd (dienen) te worden en door wie.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u in het algemeen het commercieel uitbaten van onderzoek dat uit publieke middelen is gefinancierd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe gaat u ervoor zorgen, dat ambtenaren meer kennis en ervaring opdoen met betrekking tot social media, zonder dat zij aangewezen zijn op onderhavige dure leergang? Op welke wijze kan daarbij gebruik gemaakt worden van het rapport van de commissie «Project X» Haren en de onderliggende stukken, die al openbaar zijn?

  Dit is onderdeel van het reguliere onderwijsaanbod.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z15991
Volledige titel: Het bericht "13 duizend euro voor cursus 'Digitaal leiderschap'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-51
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Van Toorenburg en Oskam over het bericht “13 duizend euro voor cursus ‘Digitaal leiderschap’”