Kamervraag 2013Z07839

Het bericht van de Franse regering om er binnen de EU voor te ijveren dat country-by-country reporting verplicht wordt gesteld voor alle bedrijven

Ingediend 17 april 2013
Beantwoord 22 mei 2013 (na 35 dagen)
Indieners Arnold Merkies (SP), Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen economie europese zaken internationaal ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z07839.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2329.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het besluit van de Franse regering om er binnen de Europese Unie (EU) voor te ijveren dat «country-by-country reporting» verplicht wordt gesteld voor alle bedrijven (voor zover ze grensoverschrijdend actief zijn)?1
 • Vraag 2
  Steunt u het Franse voorstel om «country-by-country reporting» verplicht te stellen voor alle (internationaal opererende) bedrijven in het licht van de motie-Merkies/Klaver 2?
 • Vraag 3
  Zijn u andere landen bekend die zich binnen de EU actief willen inzetten voor het verplicht stellen van «country-by-country reporting» voor alle (internationaal opererende) bedrijven? Zo ja, welke?
 • Vraag 4
  Gaat u het voorstel actief uitdragen in de EU om er meer steun voor te krijgen, onder meer van de Europese Commissie?
 • Vraag 5
  Gaat u in het licht van de motie Klaver3 het voorstel opnemen in het actieplan tegen Nederland belastingparadijs?
 • Vraag 6
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het debat over de Europese Top van 22 mei 2013?
 • Mededeling - 8 mei 2013

  Hierbij bericht ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, dat de schriftelijke vragen van de leden Klaver en Merkies (GroenLinks en SP) over het bericht van de Franse regering om er binnen de EU voor te ijveren dat country-by-country reporting verplicht wordt gesteld voor alle bedrijven (ingezonden 17 april 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z07839
Volledige titel: Het bericht van de Franse regering om er binnen de EU voor te ijveren dat country-by-country reporting verplicht wordt gesteld voor alle bedrijven
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2329
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Klaver en Merkies over het bericht van de Franse regering om er binnen de EU voor te ijveren dat country-by-country reporting verplicht wordt gesteld voor alle bedrijven