Kamervraag 2013Z03457

Turkse pleegkinderen

Ingediend 21 februari 2013
Beantwoord 8 maart 2013 (na 15 dagen)
Indieners Vera Bergkamp (D66), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (GroenLinks-PvdA)
Onderwerpen burgerlijk recht gezin en kinderen recht sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z03457.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1552.html
1. Trouw, 19 februari 2013
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Turkije: red onze pleegkinderen in de EU»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de uitlatingen van de voorzitter van de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten, en de onrust die er kennelijk in Turkije bestaat over de Nederlandse pleegzorg?

  In Nederland is de plaatsing van kinderen in pleeggezinnen zorgvuldig geregeld. Voor bureau Jeugdzorg en pleegzorgaanbieders is wettelijk geregeld dat zij uit dienen te gaan van de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van het kind en zijn biologische ouders. Bij elke pleegzorgplaatsing worden waar mogelijk de ouders betrokken bij het vinden van een passend pleeggezin. Wanneer er in het netwerk geen pleegouders gevonden kunnen worden, wordt gezocht in het pleegouderbestand.
  Wanneer de Turkse overheid de Nederlandse regering benadert met vragen over de werkwijze in de Nederlandse pleegzorg, zijn wij bereid hen toe te lichten dat er zorgvuldige afwegingen worden gemaakt bij het plaatsen van kinderen in pleeggezinnen. Ik ben bereid hierover verslag te doen aan de Kamer.

 • Vraag 3
  Bent u bereid met de Turkse instanties in gesprek te gaan? Zo ja, kunt u hierover verslag doen aan de Kamer?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke zeggenschap heeft de Turkse regering over pleegkinderen in Nederland met de Turkse nationaliteit?

  De Turkse regering heeft geen zeggenschap over pleegkinderen in Nederland met de Turkse nationaliteit.

 • Vraag 5
  Mogen pleegouders in Nederland worden uitgesloten op basis van religieuze overtuiging en/of seksuele geaardheid?

  Nee.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z03457
Volledige titel: Turkse pleegkinderen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1552
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Sjoerdsma over Turkse pleegkinderen