Kamervraag 2013Z03336

De situatie van tientallen ezels op Sint Eustatius

Ingediend 19 februari 2013
Beantwoord 12 maart 2013 (na 21 dagen)
Indieners Wassila Hachchi (D66), Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba dieren landbouw
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z03336.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1567.html
1. The Daily Herald, 13 februari 2013, «Donkey Years»
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht over de penibele situatie van tientallen ezels op Sint Eustatius in de buurt van de Gouverneur de Graaffschool?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat hier tussen de zestig en zeventig ezels onder erbarmelijke omstandigheden gehouden worden?

  Op het eiland Sint Eustatius speelt al enige decennia het punt van loslopend vee, waaronder ezels. Daarop heeft vorig jaar het openbaar lichaam actie ondernomen door het overgrote deel te vangen, eventueel te castreren en binnen een omheining te plaatsen. Door een uitzonderlijke periode van droogte is er een tijdelijk tekort aan voedsel ontstaan. Dit tekort is inmiddels verholpen.

 • Vraag 3
  Is het waar dat de lokale autoriteiten hebben beloofd een einde te maken aan deze situatie, en zo ja, waarom is dat niet gebeurd?

  Op 10 februari jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen het openbaar lichaam en Greenfound Foundation. Er is toen een lijst opgesteld met actiepunten om de situatie van de ezels te verbeteren. Deze actiepunten zullen op korte termijn worden uitgevoerd.

 • Vraag 4
  Bent u bereid contact op te nemen met de lokale autoriteiten om opheldering te vragen over deze situatie?

  Er vindt over de situatie voortdurend overleg plaats met de lokale autoriteiten.

 • Vraag 5
  Bent u bereid te bemiddelen tussen de autoriteiten en Greenfound foundation, een organisatie die heeft aangegeven bereid te zijn voor de ezels te zorgen?

  Zoals eerder vermeld is er overleg geweest tussen het openbaar lichaam en Greenfound Foundation, waarbij afspraken zijn gemaakt om het welzijn van de ezels te waarborgen. Indien de plaatselijke autoriteiten daartoe verzoeken ben ik bereid om mij waar mogelijk in te zetten voor bemiddeling.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z03336
Volledige titel: Vragen van de leden Schouw en Hachchi (beiden D66) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de situatie van tientallen ezels op Sint Eustatius (ingezonden 19 februari 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1567
Volledige titel: Vragen van de leden Schouw en Hachchi (beiden D66) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de situatie van tientallen ezels op Sint Eustatius (ingezonden 19 februari 2013).