Kamervraag 2013Z02050

Gebrek aan veiligheid in overdekte zwembaden

Ingediend 4 februari 2013
Beantwoord 26 februari 2013 (na 22 dagen)
Indiener Stientje van Veldhoven (D66)
Beantwoord door Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
Onderwerpen bouwnijverheid economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z02050.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1395.html
1. http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/lamp-v…
2. Vrom Inspectie, «Risico’s van stalen (ophang)constructies en bevestig…
3. Inspectie Leefomgeving en Transport, Onderzoek naar de naleving van de voorschriften voor de constructieve veiligheid in overdekte zwembaden, mei 2012.
4. Kamerstuk 28 325, nr. 147
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichtgeving over een vallende lamp in een zwembad?1
 • Vraag 2
  Hoe verklaart u dat er in Dordrecht nog steeds lampen worden opgehangen met rvs-schroeven, terwijl bekend is, en door de toenmalige VROM Inspectie is geconstateerd, dat deze schroeven worden aangetast door de chloorlucht in zwembaden (zogenaamde chloorspanningscorrosie)?2
 • Vraag 3
  Is het waar dat de «Praktijkrichtlijn voor inspectie en onderhoud van (ophang)constructies, bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden (2004)» van het Ministerie van VROM/NCC/TNO nog steeds van kracht is? Zo ja, bent u ook van mening dat deze praktijkrichtlijn dient te worden vervangen?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat er nog steeds een probleem is met de handhaving en uitvoering van de veiligheidsvoorschriften in overdekte zwembaden, ondanks een onderzoek hiernaar van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)?3
 • Vraag 5
  Gelet op het feit dat in het rapport van de ILT wordt gesteld dat 79% van de gemeentes hun toezichthoudende taak niet vervult, kunt u toelichten welke vooruitgang er ondertussen is geboekt?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat, gezien het verzuim van veel gemeentes wat betreft hun toezichthoudende taak rondom de veiligheidsvoorschriften in overdekte zwembaden, er een rol is weggelegd voor de Rijksoverheid? Zo ja, hoe wilt u hier concreet invulling aan geven? Zo nee, waarom niet en hoe rijmt u dit dan met de brief van 16 december 2011?4
 • Vraag 7
  Bent u bereid om de ILT opnieuw de Nederlandse overdekte zwembaden te laten onderzoeken, teneinde incidenten als in Dordrecht in de toekomst te voorkomen? Zo ja, wanneer worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht? Zo nee, waarom niet en welke verbetermaatregelen stelt u dan voor?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z02050
Volledige titel: Gebrek aan veiligheid in overdekte zwembaden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1395
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Veldhoven over gebrek aan veiligheid in overdekte zwembaden