Kamervraag 2012Z18596

Aanstaande facturen van de product- en bedrijfschappen

Ingediend 1 november 2012
Beantwoord 19 december 2012 (na 48 dagen)
Indieners Paul Ulenbelt (SP), Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Maxime Verhagen (CDA)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z18596.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-840.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het feit dat publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s) als het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) al berichten aan het versturen zijn aan de heffingsplichtigen over de zogenaamde heffingsverordening 2013?
 • Vraag 2
  Wanneer vindt de in het regeerakkoord aangekondigde opheffing van de productschappen plaats? Is het redelijk dat de schappen in ieder geval afzien van heffingen in 2013 als er reserves zijn? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Bent u het ermee eens dat ondernemers en bedrijven recht hebben op meer duidelijkheid over hun verplichte bijdrage aan de schappen en dat het regeerakkoord deze duidelijkheid niet biedt?
 • Vraag 4
  Wanneer zal de laatste keer zijn dat de PBO’s hun jaarlijkse factuur sturen? Welk jaar zal voor het laatst geïnd worden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z18596
Volledige titel: Aanstaande facturen van de product- en bedrijfschappen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-840
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Verhoeven en Ulenbelt over aanstaande facturen van de product- en bedrijfschappen