Kamervraag 2012Z18273

De aanslag op Denis Mukwege in Congo

Ingediend 29 oktober 2012
Beantwoord 15 november 2012 (na 17 dagen)
Indiener Jasper van Dijk
Beantwoord door Uri Rosenthal (VVD), Knapen (CDA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z18273.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-560.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «An attack on one of my heroes, dr. Denis Mukwege»?1

  De aanval op de beroemde Congolese gynaecoloog Denis Mukwege wordt terecht afschuwelijk genoemd. Mensenrechtenverdedigers als Mukwege zijn zeldzaam. Hij heeft met zijn werk in het Panzi ziekenhuis in Bukavu duizenden slachtoffers van verkrachting geholpen en hierdoor bijgedragen aan het verlichten van het leed van duizenden vrouwen in Oost-Congo. Mensenrechtenverdedigers moeten in veiligheid en vrijheid hun werk kunnen doen. Overheden moeten zorgdragen voor hun veiligheid, zeker als deze in het gedrang komt.

 • Vraag 2
  Bent u bereid de aanslag publiekelijk te veroordelen, ter ondersteuning van dr. Mukwege?

  De voormalige Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft op 27 oktober deze aanval scherp veroordeeld.

 • Vraag 3
  Bent u tevens bereid onze ambassadeur in Congo te verzoeken een bezoek te brengen aan dr. Mukwege om hem een hart onder de riem te steken?

  Dr. Mukwege is inmiddels met zijn gezin op kosten van de Europese Unie in veiligheid gebracht. De Nederlandse ambassade heeft de EU Protection Desk voor bedreigde mensenrechtenverdedigers in Bukavu gevraagd het Panzi Ziekenhuis te helpen bij het beveiligen van hun medewerkers.

 • Vraag 4
  Bent u tot slot bereid alles in het werk te stellen om dit soort aanslagen op mensenrechtenverdedigers in Congo tegen te gaan? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u hiertoe?

  Nederland zal samen met EU-partners bij de Congolese autoriteiten blijven aandringen op betere bescherming van mensenrechtenverdedigers als Dr Mukwege. Daarnaast dragen de hierboven genoemde EU protection Desk, maar ook de Protection Unit van de MONUSCO actief bij aan de veiligheid van mensenrechtenverdedigers.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z18273
Volledige titel: De aanslag op Denis Mukwege in Congo
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-560
Volledige titel: Antwoord vragen het lid Jasper van Dijk over de aanslag op Denis Mukwege in Congo