Kamervraag 2012Z15690

Mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij rendition naar Libië

Ingediend 7 september 2012
Beantwoord 15 oktober 2012 (na 38 dagen)
Indiener Arjan El Fassed (GL)
Beantwoord door Opstelten , Leers , Uri Rosenthal
Onderwerpen immigratie migratie en integratie recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15690.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-271.html
1. «Deliverd into enemy hands. US-led abuse and Rendition of Opponents to Gadaffi’s Libya», Human Rights Watch 2012
 • Vraag 1
  Kent u het rapport van Human Rights Watch1 waarin wordt gesteld dat Nederland betrokken is geweest bij het illegaal overbrengen van gedetineerden naar Libië?
 • Vraag 2
  Kunt u de precieze gang van zaken geven rondom de afdoening van het asielverzoek van de heer Muhammed Abu Farsan?
 • Vraag 3
  Klopt het door Human Rights Watch geschetste beeld dat Nederland heeft meegewerkt aan een aantal CIA-ondervragingen en illegale overbrenging naar Libië? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit ernstige vergrijp toelichten?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar wat er waar is van de door de zogenoemde «Tripoli-documenten» gestaafde beweringen dat Nederlandse overheidsfunctionarissen zouden hebben geweten dat de heer Abu Farsan vanuit Soedan zou worden overgebracht naar Libië en dat het aanzienlijke risico zou bestaan dat de aan Abu Farsans toekomende rechten zouden worden geschonden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Zijn u andere gevallen van «unlawful rendition» bekend waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen zouden zijn betrokken? Welke garanties bestaan er op dit moment tegen dit soort onwettige praktijken?
 • Mededeling - 26 september 2012

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) over mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij «rendition» naar Libië (ingezonden 7 september 2012), deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen die voor de beantwoording nodig zijn. Beantwoording zal plaatsvinden zodra meer informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15690
Volledige titel: Mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij rendition naar Libië
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-271
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid El Fassed over mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij 'rendition' naar Libië