Kamervraag 2012Z14868

Het voornemen om het hoofdkantoor van het Financieel Dienstencentrum (FDC) naar Utrecht te verplaatsen

Ingediend 3 augustus 2012
Indiener Raymond Knops (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14868.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van de berichten inzake het voornemen om het hoofdkantoor van het Financieel Dienstencentrum (FDC) van Kerkrade (Eygelshoven) naar Utrecht te verplaatsen?1 2
 • Vraag 2
  Klopt deze berichtgeving?
 • Vraag 3
  Bent u inderdaad voornemens aanzienlijke delen van het FDC naar Utrecht te halen, zoals wordt vermeld in het concept Voorlopig Reorganisatieplan Oprichting Financieel Administratie en Beheer Kantoor van 12 juli 2012?
 • Vraag 4
  Bent u op de hoogte van in het verleden gemaakte afspraken en gedane toezeggingen in de richting van de regio?
 • Vraag 5
  Hoe verhoudt dit voornemen zich tot uw eigen vastgoedbrief van 31 augustus 2011, waarin Eygelshoven een volwaardige hoofdlocatie zou blijven voor het FDC en in overleg met de provincie en andere rijkspartijen zou worden gezocht naar «een nieuwe locatie in Zuid-Limburg voor het huidige kantoor in Eygelshoven, zodat het omvangrijke terrein van de POMS-site kan worden afgestoten?
 • Vraag 6
  Bent u van mening dat het weghalen van het FDC uit Zuid-Limburg indruist tegen de initiatieven van de provincie Limburg om financiële dienstenfuncties van verschillende overheden (CBS, ABP, Belastingdienst) te bundelen, zoals verwoord door gedeputeerde Verheijen?3
 • Vraag 7
  Bent u bereid de eerder gedane toezegging voor behoud van werkgelegenheid, voor zowel hoger- als lageropgeleiden, voor de kwetsbare regio Parkstad gestand te doen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14868
Volledige titel: Vragen van het lid Knops (CDA) aan de minister van Defensie over het voornemen om het hoofdkantoor van het Financieel Dienstencentrum (FDC) naar Utrecht te verplaatsen (ingezonden 3 augustus 2012).