Kamervraag 2012Z13408

Het belang van het herdenken van aanslagen

Ingediend 2 juli 2012
Beantwoord 9 juli 2012 (na 7 dagen)
Indieners Raymond de Roon (PVV), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Henk Jan Ormel (CDA), Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal organisatie en beleid sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z13408.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2979.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de actie van journaliste Ankie Spitzer en de brief van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) waarin de staatssecretaris van VWS en het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) worden opgeroepen hun invloed aan te wenden om tijdens de openingsceremonie van de komende Olympische Spelen in Londen één minuut stilte te houden om daarmee te herdenken dat het 40 jaar en 10 Spelen geleden is dat de terreuraanval op Israëlische atleten plaatsvond, waarbij 11 sportlieden en 1 Duitse militair om het leven kwamen?

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u van mening dat de terreurdaad in München een tragedie was in de geschiedenis van de Olympische Spelen?

  Ja, het begrip «tragedie» is zeker in deze op zijn plaats. Deze meer dan betreurenswaardige gebeurtenis staat een ieder nog steeds zeer bij.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat het gepast is dat 40 jaar en 10 Spelen na het drama van 1972 tijdens de openingsceremonie één minuut stilte wordt betracht, niet alleen als uiting van respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden, maar ook omdat we daarmee de geest van de Olympische Spelen beter tot ons kunnen laten doordringen, namelijk het bouwen aan een vreedzame en betere wereld, waarin wederzijds begrip, vriendschap, solidariteit en sportiviteit kernwaarden zijn?

  Ik heb van de kant van het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie begrepen dat het IOC heeft aangegeven dit niet te willen herdenken tijdens de openingsceremonie in Londen. Ik heb wel vernomen dat het IOC open staat voor gepaste herdenkingen tijdens de Olympische Spelen.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om uw invloed aan te wenden om zowel het NOC*NSF als het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ervan te overtuigen dat de één minuut stilte tijdens de openingsceremonie gepast is?

  Neen. Ik acht het niet mijn verantwoordelijkheid het IOC hierop te wijzen. Het IOC is een autonome organisatie, waarbij haar leden het beleid van het IOC bepalen. Het is niet aan de overheid om invloed uit te oefenen op de protocollen en procedures van het IOC en de wijze waarop zij gepast aandacht wil besteden aan het afschuwelijke voorval in 1972.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z13408
Volledige titel: Het belang van het herdenken van aanslagen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2979
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Voordewind, Wiegman-van Meppelen Scheppink, De Roon, Van der Staaij en Ormel over het belang van het herdenken van aanslagen