Kamervraag 2012Z12662

Het verbieden van Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) in Oeganda

Ingediend 22 juni 2012
Beantwoord 12 juli 2012 (na 20 dagen)
Indieners Ingrid de Caluwé (VVD), Klaas Dijkhoff (VVD)
Beantwoord door Knapen (CDA) , Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z12662.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3006.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Oeganda verbiedt 38 NGO’s»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven of het klopt dat de regering van Oeganda 38 NGO’s heeft verboden omdat deze «homofilie zouden verspreiden» met buitenlands geld?

  De Oegandese minister van Ethiek en Integriteit, Simon Lokodo, heeft een oproep gedaan 38 hulporganisaties te verbieden omdat ze homoseksualiteit zouden propageren. De Oegandese NGO-Raad, die belast is met de registratie van NGO’s, heeft echter te kennen gegeven niet van plan te zijn naar aanleiding van die oproep actie te ondernemen.

 • Vraag 3
  Zo ja, deelt u de mening dat dit onacceptabel is, mede in het licht van de ontwikkelingsrelatie die Nederland met Oeganda heeft?

  Vooralsnog is dit gelet op het gestelde in antwoord op vraag 2 niet aan de orde.

 • Vraag 4
  Ziet u mogelijkheden om de ontwikkelingsrelatie van ongeveer 6 miljoen euro per jaar op te schorten zolang deze NGO’s verboden blijven?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze de Nederlandse ontwikkelingshulp dan wel bijdraagt aan de veiligheid van homoseksuelen in Oeganda?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z12662
Volledige titel: Het verbieden van Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) in Oeganda
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3006
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden De Caluwé en Dijkhoff over het verbieden van Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) in Oeganda