Kamervraag 2012Z10569

Lobby praktijken van tabakfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom

Ingediend 25 mei 2012
Beantwoord 5 juli 2012 (na 41 dagen)
Indiener Lea Bouwmeester (PvdA)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen bestuur economie industrie organisatie en beleid rijksoverheid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10569.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2949.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de brief die Philip Morris naar alle fracties in de gemeente Bergen op Zoom heeft gestuurd?1

  Ik heb de betreffende uitzending van EenVandaag gezien en de brief gelezen.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat Philip Morris met onjuiste en misleidende informatie hun personeelsleden en raadsleden in Bergen op Zoom angst aanjaagt door te dreigen met mogelijk ontslag?

  Het feit dat Philip Morris over een beleidsterrein dat hun activiteiten direct raakt, contact zoekt met het lokaal bestuur en hen informeert over mogelijke consequenties van landelijk beleid, is niet per definitie onethisch. Ik heb er het volste vertrouwen in dat lokale bestuurders dergelijke lobbyactiviteiten op integere en zorgvuldige wijze zullen afwegen.
  Over de aard en frequentie van contacten tussen mijn ministerie met de tabakslobby heb ik u eerder geïnformeerd in antwoord op bovengenoemde Kamervragen. Van beïnvloeding van het ministerie van VWS en het ministerie van EL&I door Philip Morris ten aanzien van het voornemen de accijnzen op tabaksproducten te verhogen, is geen sprake geweest.

 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat Philip Morris de accijnsverhoging, met oneerlijke informatie, direct verbindt aan gevolgen voor de werkgelegenheid in Bergen op Zoom om zo de raadsleden onder druk te zetten? Wat is uw ethisch oordeel over deze lobbypraktijken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Was u op de hoogte van het feit dat Philip Morris op deze wijze gemeenteraadsleden en eigen personeel onder druk zet? Zo ja, hoe bent u op de hoogte gebracht?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Is Philip Morris ook met deze boodschap op het ministerie van EL&I geweest, en hoe is daarop gereageerd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Wat is de invloed van Philip Morris op het ministerie van VWS? Wordt ook op bovengeschetste wijze getracht uw beleid te beïnvloeden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Deelt u het oordeel dat deze manier van lobbyen angst aanjaagt, oneerlijk en misleidend is, en bent u bereid Philip Morris hierop aan te spreken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 7 juni 2012

  De vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over lobbypraktijken van tabakfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom (2012Z10569) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat interdepartementaal overleg meer tijd in beslag neemt dan is voorzien. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10569
Volledige titel: Lobby praktijken van tabakfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2949
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Bouwmeester over lobbypraktijken van tabakfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom