Kamervraag 2012Z08574

De onbereikbaarheid van de minister president voor ondernemers

Ingediend 20 april 2012
Beantwoord 27 april 2012 (na 7 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur economie ondernemen organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z08574.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2368.html
1. FD, 18 april 2012.
 • Vraag 1
  Herinnert u zich het moment op 6 april 2011 dat u aan de op dat moment aldaar aanwezige ondernemers, en aan ondernemer Roel Bakker in het bijzonder, uw mobiele telefoonnummer gaf met de opmerking dat ondernemers u altijd konden bellen?

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat was het idee achter deze geste?

  Bereikbaar zijn.

 • Vraag 3
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Belofte; Rutte: Bel me!»?1 Kunt u de inhoud van dit artikel bevestigen?

  Ik heb ervan kennisgenomen.

 • Vraag 4
  Is het waar dat u uw telefoon meerdere malen niet heeft opgenomen toen de heer Bakker u probeerde te bellen?

  Nee. Ik heb van dhr. Bakker vernomen dat hij wel een belpoging heeft gedaan, maar toen hij geen voicemail kreeg het nummer vervolgens heeft weggegooid. Wel heeft mijn ministerie een mail van dhr. Bakker ontvangen. Het probleem is direct inhoudelijk uitgezocht. Helaas is daarna verzuimd om dhr. Bakker hierover terug te bellen.

 • Vraag 5
  Is het waar dat ook uw ministerie, het ministerie van Algemene Zaken, onbereikbaar is voor ondernemers als de heer Bakker?

  Nee. Ik kan u overigens melden dat ambtenaren van mijn ministerie inmiddels in contact zijn met dhr. Bakker.

 • Vraag 6
  Valt dit voorval aan te merken als opnieuw een gebroken belofte aan ondernemers?

  Nee.

 • Vraag 7
  Wat gaat u doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen?

  Zie mijn antwoord op vraag 4 en 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z08574
Volledige titel: De onbereikbaarheid van de minister president voor ondernemers
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2368
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Verhoeven inzake de ondernemer Roel Bakker