Kamervraag 2012Z06222

De recente aankondigingen van executies van Balwant Singh Rajoana in India

Ingediend 27 maart 2012
Beantwoord 6 april 2012 (na 10 dagen)
Indieners Coşkun Çörüz (CDA), Henk Jan Ormel (CDA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z06222.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2136.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de recente aankondigingen van executie van Balwant Singh Rajoana in India?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de rechtsgang rond deze zaak?

  Er is weinig kritiek op de rechtsgang in deze zaak geweest. De mogelijkheden tot beroep staan nog open. Daar heeft de veroordeelde tot dusverre geen gebruik van gemaakt.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u India's herhaalde weigering om de VN-resoluties rond een algemeen moratorium op de doodstraf te ondersteunen? Kunt u aangeven hoe India haar weigering inhoudelijk onderbouwt?

  Hoewel de Indiase Grondwet nog altijd de doodstraf kent, houdt India zich sinds 2004 aan een de facto moratorium. India steunt echter VN-resoluties voor een algemeen moratorium op de doodstraf niet. Een meerderheid van de Indiase bevolking steunt de doodstraf en deze steun neemt alleen maar toe. India stelt dat de afschrikkende werking van de doodstraf helpt bij het voorkomen van onmenselijke misdaden en terrorisme. Het Indiase Hooggerechtshof heeft bepaald dat de doodstraf alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden toegepast.

 • Vraag 4
  Hoeveel verzoeken tot heropening van rechtszaken onder artikel 72 van de Indiase Constitutie zijn op dit moment aanhangig bij de Indiase President? Welke analyse heeft u van de motivatie van de president van India om dergelijke verzoeken af te wijzen?

  Volgens het laatste officiële cijfer van de Indiase overheid (d.d. maart 2011) zijn 32 gratieverzoeken aanhangig bij de Indiase president.

 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden zult u benutten om India aan te geven dat het een moratorium moet invoeren op de doodstraf? Kunt u per mogelijkheid aangeven wanneer u deze denkt in te gaan zetten?

  De EU voert op korte termijn bij de Indiase autoriteiten in Delhi een demarche uit en stelt de principiële bezwaren tegen de doodstraf aan de orde waarbij wordt opgeroepen het de facto moratorium niet te doorbreken.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om zowel in bilateraal als ook in EU-verband te pleiten voor een uitspraak over deze kwestie? Is deze zaak en het moratorium besproken tijdens de EU-India Mensenrechtendialoog op 22 maart jl. in Delhi? Zo ja, op welke wijze en met welke inhoud? Zo nee, waarom niet?

  Zie mijn antwoord op vraag 5.
  De mensenrechtendialoog die op 22 maart jl. zou plaatsvinden is op verzoek van India uitgesteld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z06222
Volledige titel: De recente aankondigingen van executies van Balwant Singh Rajoana in India
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2136
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Ormel en Çörüz over de recente aankondiging van executie van Balwant Singh Rajoana in India