Kamervraag 2012Z04096

Het artikel 'Saoedi-Arabië verbiedt vrouwen deel te nemen aan Olympische Spelen'

Ingediend 5 maart 2012
Beantwoord 17 april 2012 (na 43 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal organisatie en beleid sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z04096.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2228.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de artikelen «Saoedi-Arabië verbiedt vrouwen deel te nemen aan Olympische Spelen»1 en «PVV pleit voor Arabische vrouwen bij OS»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het volstrekt onaanvaardbaar en onverenigbaar is met het Olympisch Handvest als een land, zoals in dit geval Saoedi-Arabië, potentiële atleten niet naar de Olympische Spelen laat gaan, omdat ze bijvoorbeeld vrouw zijn? Zo nee, waarom niet?

  De Nederlandse regering acht het onaanvaardbaar om bepaalde bevolkingsgroepen, zoals in dit geval vrouwen, uit te sluiten van deelname aan een evenement zoals de Olympische Spelen.
  Nationale Olympische Comités (NOC’s) hebben echter het recht om zelf te bepalen wie zij uitzenden naar de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft gelijke deelname van mannen en vrouwen hoog in het vaandel staan. Er is een speciaal programma door het IOC in het leven geroepen om NOC’s te stimuleren om gelijkheid tussen mannen en vrouwen na te streven.
  Er vinden momenteel nog gesprekken plaats tussen het IOC en het Saoedisch Olympisch Comité over de mogelijkheden om Saoedische vrouwen alsnog op te laten nemen in de Olympische delegatie voor Londen 2012. Ik hoop op een positief besluit door het Saoedisch Olympisch Comité in deze.

 • Vraag 3
  Bent u bereid het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op te roepen landen, die atleten niet aan de Spelen mee laten doen enkel en alleen omdat ze bijvoorbeeld vrouw zijn, geheel uit te sluiten van deelname aan de Spelen en hiervoor internationaal steun te vergaren bij uw collegae? Zo nee, waarom niet?

  Neen, het IOC hanteert als autonome organisatie zijn eigen beleid in deze.
  Als minister van VWS kan en wil ik me daar niet direct mee bemoeien. Nederland zal in internationaal verband wel aandacht blijven vragen voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

 • Mededeling - 28 maart 2012

  De vragen van het Kamerlid De Mos (PVV) over het artikel «Saoedi-Arabië verbiedt vrouwen deel te nemen aan Olympische Spelen» (2012Z04096) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de beantwoording meer tijd vergt dan voorzien vanwege afstemming. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z04096
Volledige titel: Het artikel 'Saoedi-Arabië verbiedt vrouwen deel te nemen aan Olympische Spelen'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2228
Volledige titel: Antwoord vragen De Mos over het artikel ‘Saoedi-Arabië verbiedt vrouwen deel te nemen aan Olympische Spelen’