Kamervraag 2012Z01945

Het verlies van vertrouwen van het onderwijsveld in de bewindspersoon

Ingediend 3 februari 2012
Beantwoord 20 februari 2012 (na 17 dagen)
Indiener Metin Çelik (PvdA)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen bestuur onderwijs en wetenschap organisatie en beleid rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z01945.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1595.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u het nieuws dat 78% van de leraren en directeuren in het basisonderwijs geen vertrouwen in u heeft en dit percentage in het voortgezet onderwijs zelfs is opgelopen tot maar liefst 94%?1

  Ik heb kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek. Het is helder dat sommige maatregelen die ik neem, mede in het licht van de huidige financiële omstandigheden, als moeilijk ervaren worden. Hierover ben en blijf ik continu in gesprek met het onderwijsveld, want wij streven een gezamenlijk doel na: goed onderwijs voor al onze leerlingen.

 • Vraag 2
  Hoe wilt u met de uitkomsten van dit onderzoek omgaan?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat betekent het voor de effectiviteit van uw beleid dat u al zo relatief kort na uw aantreden als minister, het onderwijsveld zoveel vertrouwen in u heeft verloren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u van plan om vertrouwen in het onderwijsveld te herwinnen, door voorgenomen ingrepen die het onderwijsveld als achteruitgang ervaart, te heroverwegen? Zo ja, welke ingrepen betreft het? Zo neen, hoe wilt u het vertrouwen dan terugwinnen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z01945
Volledige titel: Het verlies van vertrouwen van het onderwijsveld in de bewindspersoon
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1595
Volledige titel: Antwoord vragen Çelik over het verlies van vertrouwen van het onderwijsveld in bewindspersoon