Kamervraag 2012Z00437

De verwoesting door de overheid van de provincie Lahore (Pakistan) van gebouwen van de Lahore Charitable Organization

Ingediend 16 januari 2012
Beantwoord 7 maart 2012 (na 51 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00437.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1755.html
1. LDA takes over Christian Property in Garhi Shahu, Pakistan Times en Church Property, demolition denounced, The Express Tribune, beiden zowel online als op papier op 11 januari.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat op 10 januari 2012 de autoriteiten van de Pakistaanse provincie Lahore 4 gebouwen van de Lahore Charitable Organization, waarin mensen woonachtig waren en een kapel gevestigd was, vernietigd hebben met Bulldozers?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het moedwillig bulldozeren van gebouwen, die al meer dan 100 jaar in bezit zijn van een erkend goed doel in Pakistan?

  Dit incident laat zien hoe kwetsbaar de positie van minderheden is in Pakistan. Uit het onderzoeksrapport van de mensenrechtenorganisatie Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS) blijkt dat deze kwalijke actie waarschijnlijk door geldelijke motieven is ingegeven. Landonteigening komt in Pakistan veel voor. Minderheden zijn hier geregeld slachtoffer van.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de situatie van minderheden in Pakistan op dit moment, mede in het licht van de bevindingen van de Justice and Peace Committee over onder andere de blasfemiewetten?

  De positie van minderheden in Pakistan is zorgelijk. De bevindingen illustreren de tekortkomingen van onder andere de blasfemiewetgeving. De Pakistaanse autoriteiten staan onder grote druk van invloedrijke religieuze groeperingen om de blasfemiewetgeving in stand te houden. In het huidige maatschappelijke klimaat in Pakistan kunnen religieuze minderheden onvoldoende in vrijheid hun geloof belijden.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om bij de Pakistaanse autoriteiten via de ambassadeur opheldering te vragen over de redenen van verwoesting van deze gebouwen en te rapporteren aan de Kamer hierover?

  Nederland heeft op bilateraal niveau uitleg gevraagd aan de Pakistaanse autoriteiten over dit incident. De zaak is inmiddels door de Pakistaanse minister van National Harmony onder de aandacht gebracht van Premier Gilani die toegezegd heeft nadere stappen te zullen ondernemen en de Provincie Punjab hierop aan te spreken. Nederland volgt de ontwikkelingen rondom deze kwestie en spreekt in afstemming met andere EU-lidstaten de regering van Pakistan aan op de noodzaak een substantiële bijdrage te leveren aan de verandering van het maatschappelijke en politieke klimaat, ten gunste van minderheden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00437
Volledige titel: De verwoesting door de overheid van de provincie Lahore (Pakistan) van gebouwen van de Lahore Charitable Organization
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1755
Volledige titel: Antwoord vragen Omtzigt over de verwoesting door de overheid van de provincie Punjab (Pakistan) van gebouwen van de Lahore Charitable Organization