Kamervraag 2012Z00119

Amerikaanse belemmeringen op internetvrijheid

Ingediend 9 januari 2012
Beantwoord 28 februari 2012 (na 50 dagen)
Indiener Arjan El Fassed (GL)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen economie ict recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00119.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1669.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «US pressured Spain to implement online piracy law, leaked files shows»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Europese landen onder druk zet om wetgeving te laten passeren waarbij de vrijheden van internetgebruikers op het spel staan?

  Dit is in Nederland niet aan de orde. Wat andere EU-landen aangaat, betreft dit een bilaterale aangelegenheid tussen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en deze landen.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het Amerikaanse wetsvoorstel Stop Online Piracy Act (SOPA)? Kunt u dit toelichten tegen de achtergrond van de internationale conferentie over internetvrijheid die u onlangs heeft georganiseerd in Den Haag? Zo neen, waarom niet?

  Bescherming van auteursrechten en internetvrijheid hoeven elkaar niet in de weg te staan. Voor een beoordeling van het wetsvoorstel SOPA wijs ik u op de kamerbrief3 die op 20 januari jl. verstuurd is waarin de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het wetsvoorstel SOPA toelicht. De conferentie Freedom Online van 8 en 9 december richtte zich op het mensenrechtenaspect van internetvrijheid, zoals bescherming van cyberdissidenten en internetactivisten in nood.

 • Vraag 4
  Heeft u voor, tijdens of na deze conferentie uw Amerikaanse ambtgenoot gewezen op de bezwaren die er zijn tegen dit wetsvoorstel, dat ook van invloed kan zijn op Nederlandse internetgebruikers?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Hebben Amerikaanse diplomaten naast Spanje ook andere Europese landen, inclusief Nederland en Zweden, onder druk gezet om vergelijkbare wetgeving als SOPA door te voeren?

  Nederland is niet benaderd of onder druk gezet door de VS om wetgeving door te voeren.

 • Vraag 6
  Hoe beoordeelt u het handelen van de Amerikaanse regering? Bent u bereid bilateraal of in EU-verband de Amerikaanse regering hierop aan te spreken en te wijzen op de vrijheden van internetgebruikers die op het spel staan?

  De Amerikaanse regering heeft laten weten dat wetgeving ter bescherming van auteursrechten niet mag leiden tot censuur en dat het het innovatieve karakter van het internet niet in de weg mag staan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00119
Volledige titel: Amerikaanse belemmeringen op internetvrijheid
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1669
Volledige titel: Antwoord vragen El Fassed over Amerikaanse belemmeringen op internetvrijheid