Kamervraag 2012Z00117

Het door werkgevers opvragen van medische gegevens van jonggehandicapten tijdens de sollicitatieprocedure

Ingediend 9 januari 2012
Indiener Sadet Karabulut
Onderwerpen jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00117.html
1. Wet op medische keuringen (WMK).
2. Sollicitatieformulieren transportbedrijven.
 • Vraag 1
  Is het waar dat de wet verbiedt om bij werving en selectie vragen te stellen over ziekteverleden, ziekteverzuim in het verleden, WAO-verleden, maar ook over actuele gezondheid, behalve als dat laatste wordt gedaan middels een officiële aanstellingskeuring door een daartoe bevoegde bedrijfsarts?1 2
 • Vraag 2
  Acht u het gewenst dat transportbedrijven middels sollicitatieformulieren een poging doen om informatie te achterhalen, die alleen middels een officiële aanstellingskeuring is te verkrijgen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 3
  Is het waar dat een officiële aanstellingskeuring alleen mag plaatsvinden als de werkgever in principe heeft besloten de kandidaat aan te stellen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 4
  Bent u van mening dat de verstrekte sollicitatieformulieren in strijd zijn met de wet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om vragen die in strijd zijn met de wet uit het sollicitatieformulier te verwijderen? Zo nee, waarom vindt u dat niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00117
Volledige titel: Het door werkgevers opvragen van medische gegevens van jonggehandicapten tijdens de sollicitatieprocedure