Kamervraag 2011Z27398

Het conflict tussen het energiedistributiebedrijf WEB en stroomleverancier Ecopower op Bonaire

Ingediend 23 december 2011
Beantwoord 20 januari 2012 (na 28 dagen)
Indieners André Bosman (VVD), René Leegte (VVD)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27398.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1237.html
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven wat op dit moment de status is van het conflict tussen het energiedistributiebedrijf WEB en stroomleverancier Ecopower op Bonaire?

  WEB en het moederbedrijf Bonaire Holding Maatschappij (BHM) zijn in gesprek met Ecopower en de Rabobank (financier van Ecopower) om tot een structurele, duurzame oplossing te komen van het conflict, waarbij een overname van Ecopower door WEB tot de mogelijkheden behoort.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de partijen nog steeds met elkaar in conflict zijn over de betaling van de geleverde stroom door Ecopower? Kunt u aangeven of er inmiddels uitzicht is op een oplossing?

  Ja, partijen zijn nog steeds met elkaar in conflict over de betaling van de geleverde stroom door Ecopower en in bredere zin over de interpretatie van de Power Purchasing Agreement (PPA).Indien de partijen in onderling overleg niet tot een oplossing komen zal een bindende arbitrageprocedure worden opgestart, zo hebben beide partijen samen afgesproken.

 • Vraag 3
  Klopt het dat er nog steeds geen bindende arbitrage is afgerond? Kunt u verklaren waarom dat niet het geval is, zeker in het licht van uw antwoorden op eerdere vragen1 waarin u aangeeft dat, wanneer de twee partijen er gezamenlijk niet uit zouden komen, er een bindende arbitrageprocedure zou worden opgestart die uiterlijk 7 november 2011 had moeten zijn afgerond?

  Ja, het klopt dat er nog geen bindende arbitrage is afgerond. De partijen zijn overeengekomen dat indien geen akkoord zou kunnen worden bereikt, een bindende arbitrageprocedure zou worden opgestart die uiterlijk 7 november 2011 zou moeten zijn afgerond. Partijen zijn echter ook onderling overeengekomen dat met beider instemming van het voorgenomen tijdsschema zou kunnen worden afgeweken indien onderhandelingen om te komen tot een oplossing dat zou noodzaken. Dat laatste is het geval, omdat partijen nog met elkaar in gesprek zijn.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of een van de partijen een oplossing of arbitrage systematisch tegenwerkt?

  Nee, bij mijn weten werkt geen van de partijen een oplossing van het conflict of de arbitrage tegen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27398
Volledige titel: Vragen van de leden Bosman en Leegte (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken Landbouw en Innovatie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het conflict tussen het energiedistributiebedrijf WEB en stroomleverancier Ecopower op Bonaire (ingezonden 23 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1237
Volledige titel: Vragen van de leden Bosman en Leegte (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken Landbouw en Innovatie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het conflict tussen het energiedistributiebedrijf WEB en stroomleverancier Ecopower op Bonaire (ingezonden 23 december 2011).