Kamervraag 2011Z23336

De aanhouding van actievoerders tijdens de intocht van Sinterklaas

Ingediend 17 november 2011
Beantwoord 22 december 2011 (na 35 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z23336.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1194.html
1. http://nos.nl/op3/artikel/313172-actievoerders-zwarte-piet-vertellen-over-arrestatie.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosop3+(NOS+op+3)
 • Vraag 1
  Kunt u uitleggen waarom actievoerders zaterdag in Dordrecht zijn gearresteerd? Op grond van welke verdenking of strafbaar feit? Waaraan hebben zij zich schuldig gemaakt?1

  Op 12 november 2011 werden tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Dordrecht op het Scheffersplein personen aangetroffen met een wit T-shirt met daarop de tekst «Zwarte Piet is racisme». Zij waren eveneens in het bezit van een spandoek met een eensluidende tekst daarop. De politie heeft de betrokkenen herhaaldelijk bevolen het Scheffersplein te verlaten. Omdat deze personen hieraan geen gevolg gaven, zijn zij aangehouden wegens het niet opvolgen van een ambtelijk bevel (artikel 184 Wetboek van Strafrecht).
  In de driehoek zijn in de voorbereiding naar de intocht van Sinterklaas afspraken gemaakt over mogelijke verstoringen van, respectievelijk demonstraties tegen, dit feest. Afgesproken werd dat verstoring van de openbare orde niet zou worden getolereerd.

 • Vraag 2
  Gold op het moment van arrestatie een verbod op demonstreren of actievoeren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt deze arrestatie zich tot het demonstratierecht?

  In opdracht van het Openbaar Ministerie is deze zaak in onderzoek. Om die reden kunnen op dit moment geen nadere mededelingen worden gedaan.

 • Vraag 4
  Deelt u mijn mening dat het dragen van een T-shirt met een boodschap onvoldoende reden kan zijn om iemand te arresteren? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat is uw oordeel over de proportionaliteit van het handelen van de politie, ook gezien het feit dat veel kinderen getuigen waren van de arrestatie?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 14 december 2011

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de aanhouding van actievoerders tijdens de intocht van Sinterklaas (ingezonden 17 november 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z23336
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en justitie over de aanhouding van actievoerders tijdens de intocht van Sinterklaas (ingezonden 17 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1194
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en justitie over de aanhouding van actievoerders tijdens de intocht van Sinterklaas (ingezonden 17 november 2011).