Kamervraag 2011Z23185

Het optreden van Prins Maurits in de uitzending van Pauw en Witteman van 11 november

Ingediend 16 november 2011
Beantwoord 5 december 2011 (na 19 dagen)
Indieners Lilian Helder (PVV), André Elissen (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen bestuur koninklijk huis organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z23185.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-839.html
1. http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=23963&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=c140caee1ff7b1e6658d8ef943000cc1
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het optreden van Prins Maurits in het programma «Pauw en Witteman» van 11 november jongstleden?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Erkent u dat Prins Maurits openlijke kritiek op het regeringsbeleid heeft geuit in deze uitzending? Zo nee, waarom niet?

  Prins Maurits heeft geen kritiek geuit op het regeringsbeleid. In de uitzending heeft hij stelling genomen tegen een ingediend amendement2, gedurende de periode waarin het politieke en openbare debat gevoerd werd rond de vraag of dit amendement aangenomen zou moeten worden in de Kamer. Aangezien de uitzending plaatsvond vóór de stemming over het amendement, is er geen sprake van openlijke kritiek op het regeringsbeleid. Immers, totdat het amendement werd aangenomen, was het regeringsbeleid datgene wat terzake in het Belastingplan 2012 stond, en dat heeft Prins Maurits juist verdedigd.
  Ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van het koninklijk huis houdt niet in dat zij het kabinetsbeleid moeten verdedigen, wel dat ministers verantwoording afleggen aan de Staten-Generaal over gedragingen en uitlatingen van leden van het koninklijk huis die het openbaar belang raken.
  De werking van de (afgeleide) ministeriële verantwoordelijkheid was hier niet in het geding. Het kabinet was bovendien tijdig geïnformeerd.

 • Vraag 3
  Erkent u tevens dat de (afgeleide) ministeriële verantwoordelijkheid dit lid van het Koninklijk Huis er niet van heeft kunnen weerhouden invloed uit te oefenen op het regeringsbeleid? Wat zegt dit over de werking van de ministeriele verantwoordelijkheid?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z23185
Volledige titel: Vragen van de leden Elissen en Helder (beiden PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken over het optreden van Prins Maurits in de uitzending van Pauw en Witteman van 11 november 2011 (ingezonden 16 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-839
Volledige titel: Vragen van de leden Elissen en Helder (beiden PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken over het optreden van Prins Maurits in de uitzending van Pauw en Witteman van 11 november 2011 (ingezonden 16 november 2011).