Kamervraag 2011Z20654

Het toekennen van de eretitel Minister van Staat

Ingediend 21 oktober 2011
Beantwoord 31 oktober 2011 (na 10 dagen)
Indiener Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z20654.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-490.html
1. Nederlands Dagblad, «Van Agt Wilde Minister van Staat worden», 19-10-2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Van Agt wilde Minister van Staat worden»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke criteria zijn er voor het verkrijgen van de eretitel minister van Staat? In hoeverre spelen (actuele) politieke opvattingen van een mogelijke kandidaat hierbij een rol?

  Er zijn geen criteria anders dan bijzondere verdiensten die vergelijkbaar zijn met de bijzondere verdiensten van degenen aan wie deze titel eerder is verleend.

 • Vraag 3
  Is de Koningin bij de benoeming van een minister van Staat betrokken, anders dan door middel van ondertekening van het koninklijk besluit? Wordt over de voor te dragen persoon met haar overleg gepleegd?

  Zoals gebruikelijk worden over het contact van de minister-president met de Koningin geen mededelingen gedaan.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat willekeur voor het toekennen van de eretitel voorkomen moet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt in de huidige procedure deze willekeur voorkomen?

  Zie het antwoord op vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z20654
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toekennen van de eretitel Minister van Staat (ingezonden 21 oktober 2011)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-490
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toekennen van de eretitel Minister van Staat (ingezonden 21 oktober 2011)