Kamervraag 2011Z17354

Het bericht dat een ontslaggolf dreigt door verhoging van het btw-tarief in de bouw

Ingediend 9 september 2011
Beantwoord 5 oktober 2011 (na 26 dagen)
Indiener Carola Schouten (CU)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen belasting bouwnijverheid economie financiën ontslag werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z17354.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-205.html
1. BNR.nl, 8 september 2011 http://www.bnr.nl/topic/beurs/110812–1109/ontslaggolf-dreigt-door-hogere-btw-in-bouwsector
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Ontslaggolf dreigt door hogere btw in bouwsector»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de verwachting van de Aannemersfederatie Nederland dat ongeveer 5000 banen zullen verdwijnen door het beëindigen van de btw-verlaging in de bouw? Deelt u de zorg over het afnemen van het aantal opdrachten in de bouwsector, met banenverlies als onvermijdelijk gevolg?

  Ik deel de zorg over de economische situatie. Voor de bouwsector is vanwege de financiële crisis tijdelijk het btw-tarief verlaagd op de arbeidskosten van renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. De tijdelijke maatregel maakte onderdeel uit van een groter pakket aan tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de bouw- en woningmarkt en had als doel de bouwsector een impuls te geven. De maatregel stimuleerde daarom naar verwachting renovatie, maar over de mate waarin dit is gebeurd, is geen exact cijfer te geven aangezien de renovatiebranche geen aparte categorie vormt in de btw-statistieken. Per 1 juli geldt voor renovatie- en herstelwerkzaamheden voor woningen weer het normale tarief zoals dat gold voor de crisis. Voor werkzaamheden die reeds waren aangevangen voor 1 juli en die voor 1 oktober 2011 worden afgerond kan het verlaagde tarief nog worden toegepast. Het is inherent aan de tijdelijkheid dat er partieel bezien een negatief werkgelegenheidseffect kan optreden op het moment van het vervallen van de maatregel.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de btw-verlaging in de bouw veel heeft opgeleverd voor de bouwsector aan opdrachten en (behoud van) werkgelegenheid? Deelt u de mening dat de btw-verlaging veel meer oplevert aan opdrachten en banen dan dat het kost?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om de btw-verlaging in de bouw voort te zetten, aangezien deze sector economisch nog steeds kwetsbaar is?

  Als onderdeel van het Belastingplan 2011 verlaagde het kabinet vorig jaar het btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden van woningen van 19% naar 6%. Deze tijdelijke maatregel had als doel om een impuls te geven aan de bouwsector tijdens de financiële crisis. Het lijkt erop dat de bouwsector het dal achter zich heeft gelaten en dat de weg omhoog voorzichtig is ingeslagen. Dit jaar en volgend jaar treedt voor het eerst sinds 2007 naar verwachting van onder meer het CPB, EIB en TNO2 licht investeringsherstel op in de woningbouwsector. Aanvankelijk zou de crisismaatregel al op 1 juli van dit jaar stoppen. Later is de maatregel mede op verzoek van de bouwbranche verlengd naar 1 oktober 2011 voor werkzaamheden die reeds zijn gestart voor 1 juli 2011. Het kabinet ziet geen aanleiding om de besluitvorming, die met instemming van een meerderheid van uw Kamer tot stand is gekomen, terug te draaien.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z17354
Volledige titel: Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat een ontslaggolf dreigt door verhoging van het btw-tarief in de bouw (ingezonden 9 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-205
Volledige titel: Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat een ontslaggolf dreigt door verhoging van het btw-tarief in de bouw (ingezonden 9 september 2011).