Kamervraag 2011Z15735

Het alternatieve plan van FNV Bondgenoten voor de pensioenen en AOW

Ingediend 22 juli 2011
Beantwoord 12 augustus 2011 (na 21 dagen)
Indieners Paul Ulenbelt (SP), Sadet Karabulut
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15735.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3296.html
1. NRC Handelsblad, 20 juli 2011.
  • Vraag 1
    Bent u bereid de brief waaruit blijkt dat het alternatieve plan van FNV Bondgenoten voor pensioenen en AOW een gat van € 1,65 miljard slaat in de begroting voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen?1

    Een kopie van mijn brief treft u hierbij aan (ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15735
Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut en Ulenbelt (beiden SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het alternatieve plan van FNV Bondgenoten voor de pensioenen en AOW (ingezonden 22 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3296
Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut en Ulenbelt (beiden SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het alternatieve plan van FNV Bondgenoten voor de pensioenen en AOW (ingezonden 22 juli 2011).