Kamervraag 2011Z11213

Het feit dat de vader van een ontvoerde minderjarige I.A. niet op de opsporingslijst staat

Ingediend 27 mei 2011
Beantwoord 21 juni 2011 (na 25 dagen)
Indieners Madeleine van Toorenburg (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11213.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2892.html
1. Tctubantia.nl, 25 mei 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat de vader van I.A. niet op de opsporingslijst staat, ondanks het feit dat hij voor moord op haar moeder veroordeeld is en haar ontvoerd heeft naar Libië?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat het Korps landelijke politiediensten vindt dat plaatsing van hem op die lijst meerwaarde heeft?

  Ja.

 • Vraag 3
  Bent u bereid opdracht te geven om de vader van I.A. op de opsporingslijst te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

  Naar aanleiding van het verzoek van de politie om betrokkene op de Nationale Opsporingslijst te plaatsen heeft het Openbaar Ministerie (OM) afgewogen of een dergelijke vermelding in dit geval aangewezen is. De Nationale Opsporingslijst heeft tot doel om door inschakeling van het publiek verdachten of veroordeelden op te sporen. Aangezien bekend is dat betrokkene in Libië verblijft werd het inschakelen van het publiek door een vermelding op de Nationale Opsporingslijst door het OM niet effectief geacht. Het moet immers onwaarschijnlijk geacht worden dat betrokkene naar Nederland zal terugkeren. Ik begrijp deze afweging en zie daarom hieromtrent geen aanleiding voor enige actie mijnerzijds richting het OM. Betrokkene is overigens door Nederland zowel nationaal als internationaal gesignaleerd ter fine van opsporing.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om zo spoedig mogelijk na de val van het regime in Libië de zaken van I.A. en van haar vader aan te kaarten bij de nieuwe autoriteiten?

  Indien zich belangrijke veranderingen voordoen in Libië zal worden beoordeeld of het op dat moment wel mogelijk is de Libische autoriteiten om medewerking in deze zaak te verzoeken.

 • Mededeling - 17 juni 2011

  Hierbij deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Omtzigt en Van Toorenburg (beiden CDA) van uw Kamer over het feit dat de vader van een ontvoerde minderjarige I.A. niet op de opsporingslijst staat (ingezonden 27 mei 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11213
Volledige titel: Vragen aan de leden Omtzigt en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het feit dat de vader van een ontvoerde minderjarige I.A. niet op de opsporingslijst staat. (ingezonden 27 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2892
Volledige titel: Vragen aan de leden Omtzigt en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het feit dat de vader van een ontvoerde minderjarige I.A. niet op de opsporingslijst staat (ingezonden 27 mei 2011).