Kamervraag 2011Z09856

Een automobilist die 2,5 ton aan bekeuringen heeft openstaan

Ingediend 13 mei 2011
Beantwoord 8 juni 2011 (na 26 dagen)
Indiener Magda Berndsen (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09856.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2777.html
1. http://www.nu.nl/algemeen/2512572/man-aangehouden-met-bijna-25-ton-boetes.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Man aangehouden met bijna 2,5 ton aan boetes»?1

  Ja. De automobilist is aangehouden voor het ondergaan van de vervangende hechtenis ter zake een openstaande ontnemingsmaatregel bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In het nieuwsbericht en de daarop volgende berichtgeving in de media wordt abusievelijk gesproken van een verkeersboete in plaats van een ontnemingsmaatregel. Gelet op het vorenstaande is de beantwoording van de vragen 2 en 3 niet relevant.

 • Vraag 2
  Hoe kan het dat een automobilist zo’n hoog bedrag aan verkeersboetes heeft openstaan?

  De inning van openstaande boetes bij automobilisten is voor mij een prioriteit. De mening dat mijn beleid om deze openstaande boetes te innen gebrekkig is, deel ik dan ook niet. In 2010 bedroeg het inningspercentage van boetes bij het CJIB 95,6%. Dit is het percentage aan zaken dat binnen een jaar is betaald.

 • Vraag 3
  Betreft het hier een uitzonderlijk geval of zijn er meerdere automobilisten die een vergelijkbaar hoog bedrag aan bekeuringen hebben openstaan? Zo ja, hoeveel automobilisten betreft het en waarom heeft nog geen inning van de uitgedeelde boetes plaatsgevonden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Beschouwt u de inning van openstaande boetes als prioriteit?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat uw beleid om openstaande boetes te innen gebrekkig is?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Welke maatregelen treft u om de uitstaande bedragen alsnog te innen?

  Als de rechter iemand veroordeelt tot het betalen van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (de ontnemingsmaatregel ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht) dan verloopt de incasso als volgt. Indien sprake is van gelegde conservatoire beslagen dan wordt eerst dat beslag uitgewonnen. Indien geen sprake is van conservatoir beslag dan wel na uitwinning van dat beslag een restantvordering resteert dan stuurt het CJIB een acceptgiro aan de veroordeelde om de openstaande ontnemingsmaatregel te betalen. Wanneer de veroordeelde niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Bij uitblijven van een betaling wordt vervolgens vervangende hechtenis of het pressiemiddel lijfsdwang toegepast.
  Het CJIB heeft de mogelijkheid de veroordeelde ter signalering op te nemen in het opsporingsregister (OPS) voor het ondergaan van de vervangende hechtenis of de lijfsdwang. Dit register wordt bij een staandehouding door de politie of marechaussee gecontroleerd, zodat de boete alsnog kan worden geïncasseerd dan wel de vervangende hechtenis of lijfsdwang kan worden ondergaan.

 • Mededeling - 6 juni 2011

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Berndsen (D66) over een automobilist die 2,5 ton aan bekeuringen heeft openstaan (ingezonden 13 mei 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09856
Volledige titel: Vragen van het lid Berndsen (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een automobilist die 2,5 ton aan bekeuringen heeft openstaan (ingezonden 13 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2777
Volledige titel: Vragen van het lid Berndsen (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een automobilist die 2,5 ton aan bekeuringen heeft openstaan (ingezonden 13 mei 2011).