Kamervraag 2011Z09264

Het artikel 'Vrije meningsuiting beknot'

Ingediend 29 april 2011
Beantwoord 8 juni 2011 (na 40 dagen)
Indieners Maarten Haverkamp (CDA), Ger Koopmans (CDA)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09264.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2769.html
1. Wijdemeersewebkrant.nl, 27 april 2011.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het artikel «Vrije meningsuiting beknot?»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de gemeente Wijdemeren de borden voor buitenreclame, die voorheen bestemd waren voor niet-commerciële activiteiten, sinds 1 januari 2011 commercieel laat exploiteren?

  Ja. Uit het oogpunt van onder meer verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte heeft de gemeente Wijdemeren recentelijk een nieuw buitenreclamebeleid geïntroduceerd. Hierbij is gekozen voor openbare aanbesteding. Commerciële en niet-commerciële uitingen op nieuwe tweezijdige borden zullen tegen betaling kunnen worden geplaatst. Daarnaast zijn als onderdeel van het nieuwe buitenreclamebeleid acht digitale informatieborden en posterborden aan de invalswegen van de gemeente geplaatst waarop, naast gemeentelijke informatie, ook kosteloos niet-commerciële informatie kan worden gepubliceerd door derden.

 • Vraag 3
  Ontstaat hierdoor het risico dat de promotie-uitingen van lokale verenigingen, zoals die sinds jaar en dag in de dorpen hangen, nu verwijderd worden, omdat zij voor die uitingen moeten betalen aan de exploitant van de buitenreclames? Zo ja, hoe beoordeelt u deze ontwikkeling?

  Nee. Naast de commercieel uit te baten reclameborden heeft de gemeente ook acht digitale informatieborden en posterborden beschikbaar gesteld. Hierop kunnen evenementenorganisaties en verenigingen die niet van de commercieel geëxploiteerde nieuwe borden kunnen of willen gebruikmaken kosteloos kenbaarheid geven aan niet-commerciële informatie. De gemeente heeft daarnaast in antwoorden aan de lokale CDA-fractie aangegeven de mogelijkheid te willen openlaten om enkele extra niet-digitale vrije plakplaatsen te creëren als mocht blijken dat de geboden mogelijkheid voor kosteloos niet-commercieel aanplakken onvoldoende is.

 • Vraag 4
  Doet deze ontwikkeling zich ook in andere gemeenten voor?

  Ja. Naast Wijdemeren hebben ook vele andere gemeenten gekozen voor openbare aanbesteding van reclameborden.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening, dat de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt, als er naast de exclusieve rechten voor het A0-formaat geen plakruimte blijft voor niet-commerciële mededelingen?

  Ja. In de APV-modelverordening van de VNG (artikel 2:42) wordt aangegeven onder welke omstandigheden aanplakken van onder meer niet-commerciële mededelingen kan worden beperkt. Op grond van rechtspraak wordt benadrukt dat gemeenten zorg moeten dragen voor een «voorwaardenscheppend beleid» waarmee plakruimte overblijft voor «gebruik van enige betekenis».
  In het geval van de gemeente Wijdemeren blijft er, zoals aangegeven, ruimte voor het plaatsen van niet-commerciële berichten met het installeren van de acht digitale informatieborden. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven extra vrije plakplaatsen te zullen creëren als mocht blijken dat de geboden mogelijkheid voor kosteloos niet-commercieel aanplakken onvoldoende is.

 • Vraag 6
  Bent u bereid in overleg met de VNG te bevorderen, dat het lokaal beleid inzake buitenreclame ruimte laat voor verenigingen om niet-commerciële activiteiten aan te kondigen?

  Tot overleg met de VNG zie ik op grond van de voor mij beschikbare informatie geen aanleiding.

 • Mededeling - 23 mei 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Haverkamp en Koopmans (Beiden CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «vrije meningsuiting beknot», die werden ingezonden op 29 april 2011, deel ik u mee dat beantwoording daarvan niet mogelijk is binnen de gestelde termijn, omdat de vragen eerst op 16 mei jl. zijn ontvangen. Beantwoording zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09264
Volledige titel: Vragen van de leden Haverkamp en Koopmans (beiden CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Vrije meningsuiting beknot» (ingezonden 29 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2769
Volledige titel: Vragen van de leden Haverkamp en Koopmans (beiden CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Vrije meningsuiting beknot» (ingezonden 29 april 2011).