Kamervraag 2011Z08437

1. Herdruk in verband met tekstuele correctie .
2. «Gehandicaptensport Nederland», www.gehandicaptensport.nl
3. «Special Olympics Nederland», www.specialolympics.nl
4. NOC-NSF: Nederlands Olympisch Comité; Nederlands Sport Federatie
5. IOC: Internationaal Olympisch Comité
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de organisaties «Gehandicaptensport Nederland»2 en «Special Olympics»?3
 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte met het feit dat uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat circa 4 miljoen mensen in Nederland met een handicap leven en dat deze groep mensen 33% minder bewegen dan de groep mensen zonder handicap?
 • Vraag 3
  Bent u bekend met de ambitie van Special Olympics om de Special Olympics World Summer Games 2019 in Nederland te organiseren? Zo ja, wordt dit toernooi door de Nederlandse overheid omarmd en opgenomen in de sportbeleidsplannen?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om bij NOC-NSF4 en IOC5 te pleiten om het toernooi voor verstandelijk gehandicapten in de toekomst te koppelen aan de Olympische Spelen, zodat ook verstandelijk gehandicapten eens in de vier jaar de Olympische gedachte meekrijgen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven of sport en bewegen voor gehandicapten expliciet in de Sportbeleidbrief aan de orde komt, omdat deze groep qua sportparticipatie structureel achterblijft met alle gezondheidsgevolgen van dien? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Kunt er bij NOC-NSF en IOC voor pleiten dat na afloop van de reguliere Olympische Spelen, vlaggen, vaandels en het Olympisch dorp niet worden afgebroken, zodat de deelnemers van de Paralympics niet in een troosteloze omgeving terechtkomen, zoals bij de laatste Paralympics in China is gebeurd? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08437
Volledige titel: Vragen van de leden De Mos en Dille (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Special Olympics (ingezonden 20 april 2011)1Herdruk in verband met tekstuele correctie .