Kamervraag 2011Z07617

De versnelde aanleg van liften op station Gorinchem

Ingediend 12 april 2011
Beantwoord 7 juni 2011 (na 56 dagen)
Indiener Maarten Haverkamp (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen organisatie en beleid spoor verkeer zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z07617.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2750.html
1. http://www.refdag.nl/nieuws/regio/versneld_liften_op_station_gorkum_1_
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Versneld liften op station Gorinchem» van 6 april 2011?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat door de verbouwing van de Merwede Lingelijn, het station Gorinchem niet meer toegankelijk is voor reizigers met een mobiliteitsbeperking? Was dit volgens u te voorzien?

  Door sluiting van het dienstoverpad op station Gorinchem is perron 2 van dit station niet meer bereikbaar voor mensen met een motorische functiebeperking. ProRail was onvoldoende op de hoogte dat dit dienstoverpad doorgaans gebruikt werd door Arriva-personeel om mensen met een motorische functiebeperking van en naar perron 2 te krijgen.
  Aan de bereikbaarheid van perron 1 is niks veranderd.

 • Vraag 3
  Is ProRail volgens de «wet gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte» verplicht om de perrons toegankelijk te hebben en te houden voor reizigers met een mobiliteitsbeperking? Is daar in het ontwerp van de verbouwing van de Merwede-Lingelijn rekening mee gehouden?

  Nee, ProRail heeft die verplichting niet. De wet gelijke behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten is voor het openbaar vervoer nog niet van kracht. Bij het ontwerp voor de verbouwing van de Merwede–Lingelijn is rekening gehouden met toegankelijkheidsaspecten.
  Overigens is het niet altijd mogelijk tijdens een verbouwing een station toegankelijk te houden voor mensen met een motorische functiebeperking. Het bieden van een redelijk alternatief – zoals het vergoeden van een taxirit – kan dan een oplossing bieden.

 • Vraag 4
  Klopt het dat ProRail aan gehandicapten de kosten vergoedt van hun taxirit naar het meest dichtbij zijnde station? Geldt deze vergoeding ook voor anderen die voor hun vervoer zijn aangewezen op de lift, zoals bijvoorbeeld moeders met kinderwagens? Uit welke middelen wordt deze vergoeding door ProRail betaald?

  Vanaf begin april is ProRail een taxi- en treinvergoeding gestart om op korte termijn de minder valide reiziger te compenseren voor het ongemak. De regeling geldt voor iedereen die het perron niet met de trap kan bereiken, dus ook voor mensen met kinderwagens. ProRail vergoedt dit vanuit Relatiebeheer.
  Er zijn inmiddels maatregelen getroffen, zodat het dienstoverpad vanaf 1 juni 2011 heropend wordt. Hierdoor wordt perron 2 weer als vanouds bereikbaar voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Op het moment dat de lift bij perron 2 wordt opgeleverd, zal het dienstoverpad voor mensen met een mobiliteitsbeperking worden gesloten en is perron 2 van dit station definitief toegankelijk gemaakt.

 • Vraag 5
  Wanneer wordt de lift bij station Gorinchem opgeleverd zodat het station weer net zo toegankelijk is als de treinen die er stoppen?

  Het is de verwachting dat de lift in 2013 wordt opgeleverd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z07617
Volledige titel: Vragen van het lid Haverkamp (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de versnelde aanleg van liften op station Gorinchem (ingezonden 12 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2750
Volledige titel: Vragen van het lid Haverkamp (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de versnelde aanleg van liften op station Gorinchem (ingezonden 12 april 2011).