Kamervraag 2011Z05628

De onderbetaling van ambassadepersoneel

Ingediend 18 maart 2011
Beantwoord 18 april 2011 (na 31 dagen)
Indieners Roos Vermeij (PvdA), Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden bestuur internationaal organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z05628.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2264.html
1. de Volkskrant, «Marokkaanse ambassade buit personeel uit», 16 maart 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Marokkaanse ambassade buit personeel uit»?1

  Ja

 • Vraag 2
  Wat is uw opvatting over de in dit bericht beschreven situatie?

  Ook de in Nederland gevestigde buitenlandse vertegenwoordigingen moeten de wet respecteren, waaronder alle dwingende bepalingen van arbeidsrecht. Over de specifieke situatie bij de Marokkaanse ambassade verwijs ik naar de brief die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ik hebben gestuurd.

 • Vraag 3
  Is er ook bij andere buitenlandse ambassades sprake van onderbetaling van lokaal geworven personeel met een Nederlands paspoort? Zo ja, bij welke ambassades is dit het geval?

  Voor de situatie rond de particuliere bedienden op de Saoedische en andere ambassades (die overigens van een andere aard is dan dit onderwerp) verwijs ik u naar mijn antwoorden op de vragen daarover van het lid De Roon.
  Nederlandse inspectie- en opsporingsdiensten hebben geen wettelijke bevoegdheid om onderzoek te doen bij ambassades, consulaten en individuele diplomaten van andere landen. Dit volgt uit het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. Eventuele misstanden kunnen alleen bekend worden wanneer de betrokken werknemers daartoe het initiatief nemen. Dat is vanuit andere buitenlandse ambassades tot op heden niet gebeurd.

 • Vraag 4
  Hoeveel werknemers worden er benadeeld door het schenden van de wet- en regelgeving op het gebied van werk en inkomen door ambassades? Hoeveel van hen zijn dientengevolge in de financiële problemen geraakt?

  Zie het antwoord op vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat ambassades zich bij het lokaal werven en in dienst hebben van personeel moeten houden aan het Nederlands arbeidsrecht? Zo nee, waarom niet?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Welke stappen zult u zetten om het uitbuiten van onmachtig personeel door ambassades tegen te gaan?

  Telkens als ik informatie heb over gevallen van misstanden rond lokaal aangenomen werknemers, spreek ik de desbetreffende ambassadeur daarover aan en wijs die op zijn verplichtingen krachtens het Nederlandse arbeidsrecht.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z05628
Volledige titel: Vragen van de leden Timmermans en Vermeij (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de onderbetaling van ambassadepersoneel (ingezonden 18 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2264
Volledige titel: Vragen van de leden Timmermans en Vermeij (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de onderbetaling van ambassadepersoneel (ingezonden 18 maart 2011).