Kamervraag 2011Z04391

De stijging van parkeertarieven met twintig procent

Ingediend 4 maart 2011
Indiener Sharon Dijksma (PvdA)
Onderwerpen belasting bestuur financiën gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04391.html
1. Telegraaf, «Parkeren veel duurder», 25 februari 2011.
2. Motie Dijksma, Kamerstuk 32 500 XIII, nr. 79. …
  • Vraag 1
    Hoe classificeert u het feit dat parkeertarieven in twee van de drie grote steden met twintig procent zijn gestegen?1
  • Vraag 2
    Heeft u de motie-Dijksma, waarin u wordt verzocht in overleg te treden met lokale overheden en particuliere eigenaren van parkeergelegenheden teneinde afspraken te maken over eerlijk betalen en betaalgemak, al uitgevoerd?2 Zo niet, geeft de berichtgeving over de enorme stijging van de parkeertarieven dan aanleiding om dit op zeer korte termijn te doen?
  • Vraag 3
    Zijn er volgens u gronden denkbaar waarop deze stijgingen volgens u te rechtvaardigen zijn? Zo ja, welke? Zo niet, welke actie gaat u dan ondernemen om onrechtvaardige stijging van parkeertarieven te bestrijden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04391
Volledige titel: Vragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economie, Landbouw en Innovatie over de stijging van parkeertarieven met twintig procent (ingezonden 4 maart 2011).