Kamervraag 2011Z04259

Illegaal gokken op wedstrijden

Ingediend 3 maart 2011
Beantwoord 21 april 2011 (na 49 dagen)
Indieners Madeleine van Toorenburg (CDA), Hanke Bruins Slot (CDA)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal internationale samenwerking sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04259.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2295.html
1. De Telegraaf, «Gesel voor de sport», 1 maart 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Gesel voor de sport»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat illegaal gokken op wedstrijden verwerpelijk is en hierdoor het sportieve karakter van wedstrijdsport verpest wordt?

  Ja. Door het illegaal gokken wordt het risico op manipulatie van uitslagen van sportwedstrijden sterk vergroot. Dat staat haaks op het sportbeginsel van fair play.

 • Vraag 3
  Bent u aanwezig geweest bij de gesprekken van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op 1 maart in Lausanne met vertegenwoordigers van internationale sportfederaties, de overheden, publieke instanties, gokbedrijven, Interpol en de Verenigde Naties? Zo ja, wat zijn de resultaten van deze vergadering?

  Neen, ik was daar niet aanwezig.

 • Vraag 4
  Indien u niet aanwezig was op de vergadering, bent u bereid u op de hoogte te laten brengen van de uitkomsten van deze vergadering en deze zo snel mogelijk aan de Kamer te doen toekomen?

  Door de vergadering is een Joint Declaration opgesteld en na afloop is tevens een persbericht verspreid, waarin ook een overzicht van de aanwezigen is opgenomen. In de bijlagen treft u ter informatie zowel de Joint Declaration als het persbericht aan.1

 • Vraag 5
  Welke stappen worden er komende tijd genomen om tot een internationale definitie en een gecoördineerde aanpak van illegaal gokken in de sport te komen? Welke rol heeft de nationale overheid daarin, omdat juist de nationale overheid de autoriteit heeft om internationale criminele netwerken te vervolgen?

  Een eerste stap is gezet in de bijeenkomst in Lausanne met het instellen van een werkgroep die nog dit jaar aanbevelingen moet uitbrengen voor te nemen maatregelen. De rol van de nationale overheid zal mede bepaald worden aan de hand van die aanbevelingen en het standpunt van de Europese Commissie.
  De bestrijding van illegale kansspelen is ook onderwerp van de werkgroep Vestigingen en Diensten van de Raad van de Europese Unie. De Raad heeft afgelopen december conclusies aangenomen over de rol die nationale autoriteiten kunnen spelen bij de bestrijding van illegale kansspelen. In de werkgroep wordt gesproken over de nadere invulling van deze rol. In Nederland is voor de bestrijding van illegaal gokken een voorname rol weggelegd voor de op te richten Kansspelautoriteit waarvoor een wetsvoorstel ter behandeling in uw Kamer ligt.

 • Mededeling - 16 maart 2011

  De vragen van de Kamerleden Bruins Slot en Van Toorenburg (beiden CDA) over illegaal gokken op wedstrijden kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat een belangrijk gedeelte van de vragen behoort tot de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en dat het interdepartementale overleg de nodige tijd kost. De beantwoording zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04259
Volledige titel: Vragen van de leden Bruins Slot en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over illegaal gokken op wedstrijden (ingezonden 3 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2295
Volledige titel: Vragen van de leden Bruins Slot en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over illegaal gokken op wedstrijden (ingezonden 3 maart 2011).