Kamervraag 2011Z02435

Het bericht dat buschaffeurs van Connexxion in Flevoland noodgedwongen het werk neerleggen vanwege het toenemende geweld in de bus

Ingediend 8 februari 2011
Beantwoord 16 maart 2011 (na 36 dagen)
Indieners Lilian Helder (PVV), Léon de Jong (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02435.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1825.html
1. De Telegraaf, «Levenslang busverbod na molestatie», 2 februari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichtgeving in de Telegraaf «Wilde staking van busbestuurders»?1

  Ja. Chauffeurs van Connexxion hebben op woensdag 2 februari 2011 gedurende een uur het werk neergelegd.

 • Vraag 2
  Wat is uw mening over het feit dat dit het vierde geval van mishandeling van buschauffeurs van Connexxion is in tien dagen te Almere?

  Ik betreur dat dit soort incidenten plaatsvinden. Het is ingrijpend voor het slachtoffer, maar ook voor collega’s. Daarnaast komt de wettelijke vervoersplicht (Wet Personenvervoer 2000) van vervoerders in het geding en waardoor de toegang tot/aanspraak op het recht van burgers op vervoer in de knel komt. Dat is onacceptabel.

 • Vraag 3
  Welke maatregelen heeft Connexxion genomen om haar reizigers en het personeel te beschermen en het geweld in bussen tegen te gaan?

  Kern van de aanpak is het lokale veiligheidsarrangement openbaar vervoer (LVA). Gemeente, Connexxion, NS, KLPD en regiopolitie maken samen praktische afspraken over de aanpak.
  Extra toezicht, goede camerasystemen, afspraken over opvolging bij incidenten en gerichte controleacties maken al deel uit van de aanpak. In een spoedoverleg met alle partners van het LVA zijn bovenop deze afspraken een aantal extra acties afgesproken, zoals een schouw van de busbanen, nog betere afstemming van inzet van BOA’s en politie, een analyse van de incidenten e.d. Daarnaast heb ik op 24 februari 2011 met verschillende partijen vanuit de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer een convenant getekend met 60 man extra toezicht in een aantal regio’s, waaronder Amsterdam- Almere.

 • Vraag 4
  Wat is uw mening over het voornemen om een levenslang busverbod in te voeren bij dergelijke geweldsdelicten tegen OV-personeel in Flevoland en bent u bereid dit landelijk in te voeren? Zo nee, waarom niet?

  Een reisverbod behoort op basis van de wet Personenvervoer 2000 al tot de mogelijkheden. Een aanvulling op dit reisverbod, één van de maatregelen van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer, is er op gericht om overtreding van zo een verbod automatisch strafbaar te stellen, ligt voor in uw Kamer als onderdeel van de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 20102. Een levenslang busverbod beschouw ik echter als disproportioneel en daarmee weinig realistisch.

 • Vraag 5
  Zijn in het belang van de veiligheid voor de reizigers en medewerkers op iedere Connexxion bus in Almere bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) aanwezig? Zo ja, waarom hebben deze kennelijk niet ingegrepen? Zo nee, waarom niet?

  Connexxion heeft mij gemeld dat niet op iedere bus in Almere buitengewone opsporingsambtenaren aanwezig zijn. De opsporingsambtenaren van Connexxion worden ingezet op plaatsen en tijden waar dat het meest nodig is. Dat is onder andere in de avond en in het weekend. Ook worden gezamenlijke toezichtacties gehouden met politie en andere vervoerders. Nogmaals voor de komende tijd komen er in het kader van de pilot vanuit de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer 30 buitengewone opsporingsambtenaren en 30 toezichthouders in de verschillende concessiegebieden, waaronder Amsterdam-Almere, bij.

 • Mededeling - 28 februari 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Helder en De Jong (beiden PVV) aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat buschauffeurs van Connexxion in Flevoland noodgedwongen het werk neerleggen vanwege het toenemende geweld in de bus (ingezonden 8 februari 2011, deel ik u mede namens mijn ambtgenoten van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie mee, dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn ontvangen. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02435
Volledige titel: Vragen van de leden Helder en de Jong (beiden PVV) aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat buschauffeurs van Connexxion in Flevoland noodgedwongen het werk neerleggen vanwege het toenemende geweld in de bus (ingezonden 8 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1825
Volledige titel: Vragen van de leden Helder en de Jong (beiden PVV) aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat buschauffeurs van Connexxion in Flevoland noodgedwongen het werk neerleggen vanwege het toenemende geweld in de bus (ingezonden 8 februari 2011).