Kamervraag 2011Z01117

Het bericht 'Met camerabeelden betrapte dieven niet vervolgd'

Ingediend 21 januari 2011
Beantwoord 16 februari 2011 (na 26 dagen)
Indieners Coşkun Çörüz (CDA), Ger Koopmans (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z01117.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1398.html
1. Limburgs Dagblad/Dagblad de Limburger, «Betrapte dieven niet vervolgd», 19 januari 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Betrapte dieven niet vervolgd»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het bericht dat de officier van justitie de betreffende zaken niet aanbrengt, omdat het bewijs afkomstig is van camerabeelden?

  Dit bericht is onjuist. Camerabeelden kunnen op grond van de huidige wetgeving wel degelijk gebruikt worden als bewijs in strafzaken. Dit gebeurt ook regelmatig. In de onderhavige zaken konden de camerabeelden evenwel niet in alle gevallen leiden tot identificatie van de verdachten. Dit was de reden waarom in één van de vier gevallen is overgaan tot een sepot wegens onvoldoende bewijs. In de drie overige zaken is sprake van: een veroordeling, een sepot omdat het strafrechtelijk belang van vervolging te gering is, en een lopende zaak omdat de gesignaleerde verdachte nog niet is aangehouden.

 • Vraag 3
  Deelt u de verontwaardiging dat het beeldmateriaal van winkeliers, benzinepomphouders enz niet als bewijsmateriaal gebruikt wordt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Indien het op grond van (de toepassing van) de huidige wetgeving het niet mogelijk is om beelden als bewijsmateriaal te gebruiken, bent u dan bereid om de wet te wijzigen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 10 februari 2011

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van de leden Çörüz en Koopmans (beiden CDA) over het bericht «Met camerabeelden betrapte dieven niet vervolgd» (ingezonden 21 januari 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z01117
Volledige titel: Vragen van de leden Çörüz en Koopmans (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Met camerabeelden betrapte dieven niet vervolgd» (ingezonden 21 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1398
Volledige titel: Vragen van de leden Çörüz en Koopmans (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Met camerabeelden betrapte dieven niet vervolgd» (ingezonden 21 januari 2011).