Kamervraag 2010Z19230

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot doorstroming op de huurmarkt

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 21 januari 2011 (na 39 dagen)
Indieners Emile Roemer , Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19230.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1142.html
1. Regeerakkoord, pagina 46.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de doorstroming op de huurmarkt wil bevorderden door voor huurders van een gereguleerde woning met een huishoudinkomen van meer dan 43 000 euro per jaar een maximale huurstijging van inflatie + 5% toe te staan?1

  In het regeerakkoord staat: de doorstroming op de huurmarkt wordt bevorderd door voor huurders van een gereguleerde woning met een huishoudeninkomen van meer dan 43 000 euro een maximale huurstijging van inflatie+5% toe te staan. Dit is uitgangspunt voor het kabinetsbeleid.

 • Vraag 2
  Op welke manier wil het kabinet deze doelstelling meetbaar en afrekenbaar maken? Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?
 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?
 • Vraag 4
  Hoe groot is de doorstroming op de woningmarkt op 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?
 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?
 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?
 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?
 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?
 • Vraag 9
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19230
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot doorstroming op de huurmarkt (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1142
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot doorstroming op de huurmarkt (ingezonden 13 december 2010).