Kamervraag 2010Z19228

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 6 januari 2011 (na 24 dagen)
Indieners André Rouvoet (CU), Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur provincies
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19228.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-970.html
1. Pagina 5 van het Regeerakkoord.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet het provinciaal in de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) wil opschalen?1
 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?
 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?
 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?
 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?
 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?
 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?
 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?
 • Vraag 9
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19228
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad. (ingezonden 13 december 2010)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-970
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad (ingezonden 13 december 2010).