Kamervraag 2010Z19116

De jahadwebsite Ansar Al Mujahideen

Ingediend 10 december 2010
Beantwoord 6 januari 2011 (na 27 dagen)
Indieners Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19116.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-968.html
1. De Telegraaf, 9 december 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «jihadwebsite in de lucht gehouden door Nederlandse moslimextremisten»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat Nederlandse moslimextremisten de website niet alleen vullen met Engelse – en Nederlandse haatteksten maar hiervoor ook de computerservers in Amsterdam gebruiken?
 • Vraag 3
  Is het waar dat de Nederlandse moslimextremisten achter Al Ansar eerder de drijvende krachten waren achter de verdwenen Nederlandse extremistische website Thabaat?
 • Vraag 4
  Is het waar dat de Nederlandse moslimextremisten achter Al Ansar vroeger nauwe banden hadden met de Hofstadgroep?
 • Vraag 5
  Is het waar dat de website niet alleen wordt gefaciliteerd door Nederlanders maar ook wordt gefinancierd vanuit Nederland?
 • Vraag 6
  Is het waar dat inlichtingendiensten in teksten van de drie laatste uitgaven van het jihadmagazine «Inspire» aanwijzingen zien dat Nederlanders medeverantwoordelijk zijn voor de samenstelling van «Inspire»?

  Ik beschik niet over aanwijzingen dat Nederlanders medeverantwoordelijk zouden zijn voor de samenstelling van «Inspire».

 • Vraag 7
  Is het waar dat op de jihadwebsite reclame wordt gemaakt voor een nieuwe Nederlandse jihadwebsite «discoverjihaad.wordpress.com» alwaar de gewapende strijd wordt verheerlijkt?
 • Vraag 8
  Is het waar dat er op 1 december jl. een bericht is verschenen waarin Westerse moslims worden opgeroepen zich te wapenen met kalashnikovs, handgranaten en dragunovs, en met (ondermeer) de tekst: «De nieuwe generatie van jihaad is dorstig, wij willen bloed drinken. De beste verdediging is om de eerste te zijn die aanvalt»?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat dit, indien de berichtgeving waar is, volstrekt onacceptabel is?

  Zowel de website Ansar Al Mujahideen als de website discoverjihaad.wordpress.com zijn korte tijd actief geweest. Dat is thans niet meer het geval.

 • Vraag 10
  Bent u bereid per direct actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen? Wanneer? Bent u bereid de Kamer hierover tot in detail te informeren (al dan niet op vertrouwelijke basis)?

  Zie antwoord vraag 9.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19116
Volledige titel: Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Van Nieuwenhuizen (beiden VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de jihadwebsite Ansar Al Mujahideen (ingezonden 10 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-968
Volledige titel: Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Van Nieuwenhuizen (beiden VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de jihadwebsite Ansar Al Mujahideen (ingezonden 10 december 2010).