Kamervraag 2010Z17282

Vingerafdrukken in een landelijke database

Ingediend 22 november 2010
Beantwoord 17 december 2010 (na 25 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z17282.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-844.html
1. www.nu.nl, 12 november 2010: «CBP vreest fraude met vingerafdrukken».
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de risico’s vreest van een centrale database voor de opslag van vingerafdrukken?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat het CBP de vingerafdrukkenopslag in strijd acht met de privacybescherming zoals erkend in het EVRM?

  Ik deel de opvatting van het CBP niet. Ik verwijs hierbij naar hetgeen hierover is gesteld in de memorie van toelichting bij de wijziging van de Paspoortwet en de behandeling van dit wetsvoorstel in zowel de Tweede als Eerste Kamer.

 • Vraag 3
  Wat vindt u van de door een onderzoeker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geconstateerde gevaren van fouten in de opslag van vingerafdrukken, door bijvoorbeeld de slechte kwaliteit van sommige vingerafdrukken en van fraude met andermans vingerafdrukken?

  Voor het antwoord verwijs ik naar mijn beantwoording van de vragen (met name het antwoord op vragen 1 en 2) van het TK-lid Heijnen (TK 2010–2011, nr. 456).

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat, gezien de grote risico’s rondom de centrale opslag van vingerafdrukken, ervan afgezien moet worden om een dergelijke centrale database op te richten? Zo nee, waarom niet?

  In de antwoorden op de hiervoor genoemde vragen van het TK-lid Heijnen en tijdens de recente behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heb ik gesteld dat ik mij de komende maanden op dit dossier wil oriënteren om tot een oordeel te kunnen komen over de wijze waarop de centrale reisdocumentenadministratie vorm zou kunnen krijgen. In de tussentijd worden er geen onomkeerbare stappen gezet richting de vorming van de centrale reisdocumentenadministratie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z17282
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vingerafdrukken in een landelijke database (ingezonden 22 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-844
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vingerafdrukken in een landelijke database (ingezonden 22 november 2010).