Kamervraag 2010Z16112

Het bericht dat het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen UWV parttimers zoekt die ontslagen postbodes vervangen

Ingediend 8 november 2010
Beantwoord 25 november 2010 (na 17 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (GL)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen economie organisatie en beleid overige economische sectoren sociale zekerheid werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z16112.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-619.html
1. Algemeen Dagblad, «UWV zoekt parttimers voor werk ontslagen postbodes», 4 november 2010.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat het UWV parttimers zoekt die ontslagen postbodes vervangen?1

  De visie dat het UWV meewerkt aan het massaontslagplan van TNT zoals in de vraagstelling beschreven, deel ik niet. UWV voert haar taken uit conform de wet. Het bemiddelen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt en het verstrekken van WW-uitkeringen zijn twee belangrijke taken van het UWV. Het kan gebeuren dat UWV, onder specifieke omstandigheden, beide taken uitvoert voor één organisatie. Als TNT ontslagaanvragen indient, zullen die op de gebruikelijke wijze worden getoetst.

 • Vraag 2
  Deelt u de visie dat het UWV hier meewerkt aan het massaontslagplan van TNT, waarbij voltijderpostbodes worden vervangen door goedkopere parttimers en flexwerkers?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de redenering «Fulltime bezorgers kloppen na hun ontslag voor een uitkering aan bij het UWV, de instantie die nu ook voor TNT Post goedkopere parttimers werft»?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat, zolang er niet genoeg banen zijn voor alle mensen die willen werken, deze inspanningen van het UWV er per saldo niet toe leiden dat er meer mensen aan het werk komen, maar wel dat er druk op de arbeidsvoorwaarden ontstaat bij TNT, waar volwaardige banen met een fatsoenlijk loon worden vervangen door flexibele banen tegen veel lagere lonen?

  Het is primair de verantwoordelijkheid van TNT om in samenwerking met de OR en de vakbonden de moeilijke beslissingen te nemen waar zij voor staan, met het oog op een financieel gezonde bedrijfsvoering op de lange termijn. Daarin zit ook het gedeelde belang van deze partijen. Het is ook hun taak en om daarbij al het mogelijke te doen om werknemers aan ander werk te helpen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z16112
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) parttimers zoekt die ontslagen postbodes vervangen (ingezonden 8 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-619
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) parttimers zoekt die ontslagen postbodes vervangen (ingezonden 8 november 2010).