Kamervraag 2010Z12132

Een stijgend aantal medewerkers uit de zorg dat is ingeschreven bij het UWV

Ingediend 2 september 2010
Beantwoord 28 september 2010 (na 26 dagen)
Indieners Agnes Wolbert (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
Beantwoord door Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen organisatie en beleid werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z12132.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-60.html
1. Trouw, 31 Augustus 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat er bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een stijgend aantal mensen uit de zorg staan ingeschreven?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u van mening dat door goed personeelsbeleid uitval als gevolg van overbelasting kan worden voorkomen?

  Goed personeelsbeleid kan inderdaad bijdragen aan het terugdringen van de ervaren werkdruk.

 • Vraag 3
  Bent u op de hoogte van de wijze waarop werkgevers in de zorg voorkomen dat de belasting van de medewerkers steeds hoger wordt?

  Ik ga geregeld op werkbezoek in zorginstellingen en daar laat ik mij uitvoerig voorlichten over problemen op de werkvloer. Verder voer ik regelmatig overleg met de branche-organisaties en met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties samen. Daarin wordt onder andere het thema arbeidsomstandigheden besproken. Zij zijn immers de primair verantwoordelijken voor alles wat samenhangt met een goede organisatie van het dagelijkse werk. Beheersing van de werkdruk blijkt voor werkgevers een grote uitdaging te zijn. Ze nemen verschillende maatregelen op het gebied van belasting, belastbaarheid en regelmogelijkheden van het personeel.

 • Vraag 4
  Denkt u ook dat er een verband bestaat tussen voortdurende reorganisaties in de zorg en de overbelasting van medewerkers?

  Reorganisaties zijn geen specifiek kenmerk van de zorg, dus zou dat niet tot van andere sectoren onderscheidende cijfers kunnen leiden. Reorganisaties vinden op verschillende wijze plaats en kunnen daardoor verschillende effecten hebben op de inzetbaarheid van medewerkers.

 • Vraag 5
  Bestaat er naar uw weten een verband tussen de schaalgrootte van instellingen, het werkplezier van medewerkers en de uitval als gevolg van ziekte en overbelasting?

  Zo specifiek als u het vraagt, daar zijn mij hier geen signalen van bekend. Wel is bekend dat ziekteverzuimcijfers gemiddeld hoger uitvallen naarmate organisaties groter zijn.

 • Vraag 6
  Is het naar uw mening mogelijk dat er een verband bestaat tussen het voortdurend opknippen van functies, het werkplezier en de uitval door ziekte of overbelasting?

  Daar zijn mij geen onderzoeken over bekend.

 • Vraag 7
  Bent u bereid de bovenstaande mogelijke oorzaken te laten onderzoeken?

  De verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid ligt, zoals ik hierboven al meldde primair bij de werkgevers al dan niet samen met werknemers. Het arbeidsomstandighedenbeleid valt, voor zover het om regelgeving en inspectie gaat, onder het domein van het ministerie van SZW. Mijn rol in deze aangelegenheid is dus maar een beperkte.
  Net als u vind ik de cijfers van het UWV zorgwekkend. Daarom ga ik sociale partners daar naar vragen in mijn contacten met hen. In het onderzoeksprogramma Zorg en Welzijn, dat ik samen met sociale partners ondersteun, is voorzien om aandacht te besteden aan de mogelijke oorzaken van toenemende uitval.

 • Vraag 8
  Bent u bereid dit signaal van het UWV ook met de werkgevers in de zorg te bespreken en deze aan te sporen tot een organisatie- en personeelsbeleid dat het afgebrand raken van medewerkers in de zorg voorkomt?

  Zie het antwoord op vraag 3 en vraag 7.

 • Vraag 9
  Bent u bereid op basis van de signalen van het UWV ook de Arbeidsinspectie onderzoek te laten doen?

  Zie het antwoord op vraag 3 en vraag 7.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z12132
Volledige titel: Vragen van de leden Wolbert en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een stijgend aantal medewerkers uit de zorg dat is ingeschreven bij het UWV (ingezonden 2 september 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-60
Volledige titel: Vragen van de leden Wolbert en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een stijgend aantal medewerkers uit de zorg dat is ingeschreven bij het UWV (ingezonden 2 september 2010).