Kamervraag 2010Z11217

Het bericht dat zwangere vrouwen in asielzoekerscentra vijf keer zoveel kans hebben op levensbedreigende complicaties tijdens hun zwangerschap dan Nederlandse vrouwen

Ingediend 23 juli 2010
Beantwoord 24 augustus 2010 (na 32 dagen)
Indieners Nine Kooiman , Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's immigratie migratie en integratie zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11217.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3157.html
1. http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article3121533.ece/Inspectie_onderzoekt_zorg_asielzoekerscentra.html
2. http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/36191/slechte_zorg_zwangerschap_in_asielzoekerscentra
 • Vraag 1
  Klopt het dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2010 onderzoek zal doen naar de kwaliteit van de medische zorg aan asielzoekers? Zo ja, wanneer vindt dit onderzoek plaats en wanneer zullen de resultaten bekend zijn?1

  In 2010 vindt er conform het Werkplan 2010 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onderzoek plaats naar de kwaliteit van de gezondheidszorg aan asielzoekers in de nieuwe structuur. De resultaten hiervan zullen voorde zomer van 2011 worden gepresenteerd.

 • Vraag 2
  Bent u bereid er zorg voor te dragen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de uitkomsten van het (nog niet gepubliceerd) onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum, waaruit blijkt dat juist het verblijf in een asielzoekerscentrum de kans op complicaties tijdens en na de zwangerschap enorm vergroot, zal betrekken bij haar? Zo nee, waarom niet?2

  De IGZ zal de uitkomsten van het onderzoek van het LUMC betrekken bij het door haar uit te voeren onderzoek.

 • Mededeling - 16 augustus 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Kooiman en Gesthuizen (beiden SP) van uw Kamer over het bericht dat zwangere vrouwen in asielzoekerscentra vijf keer zoveel kans hebben op levensbedreigende complicaties tijdens hun zwangerschap dan Nederlandse vrouwen, ingezonden op 23 juli 2010, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, omdat nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Zodra de desbetreffende informatie beschikbaar is, zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk berichten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11217
Volledige titel: Vragen van de leden Kooiman en Gesthuizen (beiden SP) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zwangere vrouwen in asielzoekerscentra vijf keer zoveel kans hebben op levensbedreigende complicaties tijdens hun zwangerschap dan Nederlandse vrouwen (ingezonden 23 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3157
Volledige titel: Vragen van de leden Kooiman en Gesthuizen (beiden SP) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zwangere vrouwen in asielzoekerscentra vijf keer zoveel kans hebben op levensbedreigende complicaties tijdens hun zwangerschap dan Nederlandse vrouwen (ingezonden 23 juli 2010).